Rettsgebyrloven

Rettsgebyrloven - Nils Erik Lie | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Nils Erik Lie
DIMENSJON
9,35 MB
FILNAVN
Rettsgebyrloven.pdf
ISBN
2213036083426

BESKRIVELSE

Boken inneholder grundige kommentarer til hver enkelt paragraf i loven med tilhørende forskrift. Det redegjøres detaljert for de lovendringer som har funnet sted, for relevante lovforarbeider og en omfattende rettspraksis. Rettsgebyrer er de beløp som borgerne skal betale til staten for bruken av rettsapparatets tjenester. Bestemmelsene om rettsgebyr er samlet i rettsgebyrloven av 17. desember 1982 nr. 86. De sentrale bestemmelsene i loven gjelder gebyrplikten for behandlingen av sivile saker og skjønn i domstolene. Den inneholder også bestemmelser om gebyrplikt for tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring, og for skifte- og konkursbehandling. Loven er endret en rekke ganger. Den har reist atskillige tvilsspørsmål og har gitt grunnlag for en mer omfattende rettspraksis enn lovgiverne kunne forestille seg. Kjennskap til loven er nødvendig for alle brukere av rettsapparatets tjenester.

Gebyret skal dekke de reelle kostnadene ved tjenesten. Gebyrer og avgifter blir i vanlig språkbruk ofte blandet sammen, slik at det som egentlig er gebyrer blir omtalt som avgifter.

Den inneholder også bestemmelser om gebyrplikt for tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring, og for skifte- og konkursbehandling. Multiplikator for rettsgebyr ved klage til forliksrådet er økt fra 1R til 1,15R med virkning fra 01.01.2019. Gebyret for forliksklage er med det 1,15R som utgjør kr 1322,00 (rundet ned til nærmeste krone i medhold av rettsgebyrloven § 6).

RELATERTE BØKER