Tilretteleggeransvar : verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner

Tilretteleggeransvar : verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner - Olav Fr. Perland | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Olav Fr. Perland
DIMENSJON
8,1 MB
FILNAVN
Tilretteleggeransvar : verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner.pdf
ISBN
7514825818151

BESKRIVELSE

I Tilretteleggeransvar analyserer forfatteren hvilket erstatningsansvar som kan oppstå for verdipapirforetak som tilrettelegger aksjeemisjoner etter norsk rett. Tilretteleggers bistand i emisjonen kan bestå av blant annet å lede emisjons­prosessen, gi råd til utsteder, formidle informasjon om utsteder, aksjene og emisjonen til potensielle tegnere, markedsføre emisjonen, motta og videreformidle tegninger og forestå oppgjøret. I første rekke behandles ansvarsgrunnlaget for tilrettelegger. Dette omfatter en nærmere gjennomgang av aktsomhetsnormen. Spørsmål om ansvarets erstatningsrettslige utstrekning overfor potensielle skadelidte, betydningen av skadelidtes egne forhold og kravene til årsakssammenheng er også sentrale temaer. Tilrette­legger fraskriver seg normalt sentrale deler av sitt potensielle erstatnings­ansvar. Et avgjørende spørsmål er dermed i hvilken ut­strekning slike ansvars­fra­skrivelser kan gjøres gjeldende overfor skadelidte. Tilretteleggeransvar har et betydelig grensesnitt mot verdipapirrettslige regler. Særlig gjelder dette innholdet av tilretteleg­gers aktsomhetsnorm, som har nær tilknytning til kravet til god forretningsskikk i verdipapirretten. Kravene til årsakssammenheng er også viet stor oppmerksomhet i boken. Flere av temaene som behandles har betydelig generell erstatningsrettslig interesse. Boken vil være nyttig for verdipapirforetak, advokater, rådgivere og andre som arbeider med aksjeemisjoner, enten det er på vegne av utstedere, tilretteleggere eller tegnere. Olav Fr. Perland er partner i Advokatfirmaet Wiersholm AS, der han arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og rådgivning innen selskaps- og kontraktsrett.

Perland (ISBN 9788202292485) hos Adlibris.com. Fri frakt.

regler og privatrettslig erstatningsansvar, begrensninger av ansvarets utstrekning og ... Pris: 1444,-. innbundet, 2013.

RELATERTE BØKER