Tilpasset opplæring og flerfaglig samarbeid

Tilpasset opplæring og flerfaglig samarbeid - Lars Gunnar Briseid | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Lars Gunnar Briseid
DIMENSJON
12,52 MB
FILNAVN
Tilpasset opplæring og flerfaglig samarbeid.pdf
ISBN
5433158225336

BESKRIVELSE

Tilpasset opplæring og flerfaglig samarbeid er en revisjon av boka Fra lov til praksis. Mens den første tok for seg lovverk og prosedyrer knyttet til det spesialpedagogiske feltet, har den nye et utvidet perspektiv: Utgangspunktet er begrepet «tilpasset opplæring» som er et overordnet begrep for all pedagogisk virksomhet i så vel barnehage som skole. Endringer i Opplæringsloven legger til rette for å differensiere den ordinære opplæringen, slik at behovet for spesialundervising kan reduseres.I boka foretaes det en nyttig begrepsklargjøring i et komplekst felt, der det rår mange uklarheter. Differensiering, forstått som tiltak en setter i verk for å virkeliggjøre prinsippet om tilpasset opplæring, er viet et eget kapittel. Boka tar også for seg hvordan man kan få til et godt og effektivt samarbeid mellom ulike fagprofesjoner innenfor de rammer som lovverket setter.

- 4. trinn - Tilpasset opplæring og flerfaglig samarbeid - Fra lov til praksis er en revisjon av boka Fra lov til praksis.

Plikt til å tilby intensiv opplæring på 1. - 4.

RELATERTE BØKER