Arbeidsrett

Arbeidsrett - Ingeborg Moen Borgerud, Mona Næss, Ragnhild Nordaas | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ingeborg Moen Borgerud, Mona Næss, Ragnhild Nordaas
DIMENSJON
8,65 MB
FILNAVN
Arbeidsrett.pdf
ISBN
4602103855050

BESKRIVELSE

Et fremtredende trekk ved dagens arbeidsliv er hyppige omstillinger. Dette gjelder også i offentlig sektor, hvor endringer i tilknytningsform og organisasjonsstruktur, geografisk flytting, konkurranseutsetting og overføring av oppgaver mellom forvaltningsnivåer har stått sentralt. I noen tilfeller har omstillingen ført til overtallighet og nedbemanninger.Som følge av endringene oppstår det en rekke arbeidsrettslige spørsmål, for eksempel følgende: - Når er en overføring av oppgaver fra staten til kommunene en virksomhetsoverdragelse? - Er den personen som utfører arbeidet, å anse som arbeidstaker eller selvstendig konsulent? - Når er det adgang til midlertidig ansettelse og innleie? - Hvem er arbeidsgiver for ansatte i kommune og stat? - Hvilke endringer plikter de ansatte å finne seg i? - Hvilke krav stiller lov om statsansatte til oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold? - Hvordan skal en nedbemanningsprosess gjennomføres? - Hvilke stillinger har en oppsagt arbeidstaker fortrinnsrett til? Forfatterne tar utgangspunkt i arbeidsmiljølovens regler og beskriver deretter de særreglene som gjelder for arbeidstakere i statlige og kommunale stillinger. Boken er en pedagogisk og samlet fremstilling av sentrale arbeidsrettslige spørsmål som kan dukke opp ved ulike former for omstilling i offentlig sektor. Boken retter seg mot ledere, ansatte i personalfunksjoner og tillitsvalgte i offentlig sektor samt advokater og andre med interesse for arbeidsrettslige spørsmål.

Du må også være ansatt i en av AAFs medlemsorganisasjoner (aaf.no). Søknadsfrist.

I tillegg gis en kort oversikt over den kollektive arbeidsretten; ... Kollektiv arbeidsrett: I vår siste samling ser vi på tariffavtaler og deres betydning, inngåelse av tariffavtale, avtalens rettsvirkninger, regler om streik og lockout. Hvem passer kurset for? Dette kurset passer for deg som trenger grunnleggende kompetanse i arbeidsrettslige forhold. Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

RELATERTE BØKER