Når myndighetene griper inn

Når myndighetene griper inn - Tomas Midttun Tobiassen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tomas Midttun Tobiassen
DIMENSJON
10,50 MB
FILNAVN
Når myndighetene griper inn.pdf
ISBN
6815391661648

BESKRIVELSE

Legalitetsprinsippet har en selvsagt plass i juristens bevissthet. Prinsippet skal være skjoldet som verner borgerne mot statens maktutøvelse, garantisten for at myndighetenes inngrep overfor den enkelte har demokratisk forankring, og en av bærebjelkene i rettsstaten. Legalitetsprinsippets hjemmelskrav har likevel ikke et presist rettslig innhold, og litteraturen om prinsippet baserer seg stort sett på en analyse av et knippe utvalgte rettsavgjørelser. I denne boken går Tomas Midttun Tobiassen utenom teorien og ser på hvilken betydning prinsippet er gitt i praksis. Boken bygger på en analyse av 118 avgjørelser fra Høyesterett der spørsmålet var om myndighetene hadde tilstrekkelig grunnlag i lov til å foreta inngrep overfor enkeltpersoner. Analysen gir innblikk i hvordan Høyesterett i praksis har anvendt legalitetsprinsippet - en praksis som til dels skiller seg fra det som tidligere har vært beskrevet i juridisk litteratur.

april 2016 07:09 - Når plyndringen starter, ... Samtidig understreker han at myndighetene vil gjøre alt for å gjennopprettte ro og orden i byen.

Samtidig understreker han at myndighetene vil gjøre alt for å gjennopprettte ro og orden i byen. ...

RELATERTE BØKER