Ledelse, samhandling og opplæring i fleksible organisasjoner

Ledelse, samhandling og opplæring i fleksible organisasjoner - Glenn-Egil Torgersen, Trygve J. Steiro | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Glenn-Egil Torgersen, Trygve J. Steiro
DIMENSJON
10,3 MB
FILNAVN
Ledelse, samhandling og opplæring i fleksible organisasjoner.pdf
ISBN
2676753250864

BESKRIVELSE

Boken forsøker å gi svar på hvordan du som leder eller medarbeider kan tenke og handle for å lykkes i utviklingen av fleksible organisasjoner i et endringsorientert og multikulturelt samfunn. Forfatterne utvikler gjennom boken en tenkning som kan samles under begrepet "organisasjonsdidaktikk". De klargjør hva som ligger i fleksible organisasjoner, trekker inn Immanuel Kants verdensborgerbegrep, utfordrer deler av den tradisjonelle ledelseslitteratur, og viser vei for utvikling av fleksible organisasjoner: Opplæring og trening må være forankret i voksenpedagogikk, og læreplaner må inngå i organisasjonens styringsdokumenter. Sentralt er også utvikling av etisk bevissthet, kommunikasjon, kreativitet, tillit og et velfungerende HMS-system. Dette krever noe mer enn samarbeid: "Samhandling" må til, og det begrepet blir derfor grundig behandlet i boken. Boken henvender seg til ledere og medarbeidere i alle typer offentlige og private virksomheter, arbeidstagerorganisasjoner, politikere, opplærings- og lærlingeavdelinger, coacher, instruktører, studenter og andre som ønsker innsikt i ledelse, samhandling og opplæring i fleksible organisasjoner. Boken er lettlest, rikt illustrert og har fyldige ordforklaringer og kildehenvisninger. Den har dessuten mange eksempler og oppgaver som ansporer og utfordrer deg til å bidra i utviklingen på egen arbeidsplass.

Postadresse: 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon: + 47 21 61 65 00 Organisasjonsnummer: ... Ledelse, samhandling og opplæring i fleksible organisasjoner. Trygve J.

Hun utfordret konsulenter som lever av å gi råd om ledelse som ikke baserer seg på forskning. Ledelse - nyttige og lærerike artikler om ledelse. Noen har det, andre har det ikke, kan det læres? Mange setter seg mål og når dem, mens andre gir opp... Interaction: 'Samhandling' Under Risk.

RELATERTE BØKER