Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter - Arne Bjørnstadjordet, Reidar Jensen, Bart Kamp, Hans Robert Schwencke, Børre Skisland | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Arne Bjørnstadjordet, Reidar Jensen, Bart Kamp, Hans Robert Schwencke, Børre Skisland
DIMENSJON
7,87 MB
FILNAVN
Finansielle instrumenter.pdf
ISBN
4666814053694

BESKRIVELSE

I regnskapsmessig terminologi dekker begrepet finansielle instrumenter alt fra komplekse, sammensatte finansielle produkter til ordinære aksjer, kundefordringer og leverandørgjeld. Den regnskapsmessige behandlingen av finansielle instrumenter kan by på utfordringer. Dette skyldes at enkelte instrumenter i seg selv er kompliserte, og at regnskapsreglene som kommer til anvendelse, er detaljerte og vanskelig tilgjengelige. Boken omhandler regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter innenfor god regnskapsskikk i Norge (GRS), International Financial Reporting Standards (IFRS) og IFRS for SMEs (internasjonale regnskapsstandarder for små og mellomstore foretak). Boken er delt inn i hoveddeler basert på hvilket regnskapsspråk som presenteres. En egen del er viet en generell presentasjon av finansielle instrumenter. Emnet er avgrenset til hovedsakelig å gjelde regnskapsmessige problemstillinger i ikke-finansielle foretak. Bokens primære målgruppe er regnskapsprodusenter, revisorer, regnskapsførere og andre som vurderer og kontrollerer regnskap. Andre som vil kunne finne den nyttig, er studenter under utdanning i regnskapsfaget. Det er lagt vekt på utstrakt eksempelbruk i boken, og vi håper den kan bidra til økt innsikt i emnet, og samtidig gjøre det mer oversiktlig for leseren. Forfattergruppen består av: - Statsautorisert revisor Arne Bjørnstadjordet - Statsautorisert revisor Reidar Jensen - Ph.d. Bart Kamp - Professor Hans Robert Schwencke - Statsautorisert revisor Børre Skisland

utførelse av ordre på vegne av kunde, 3. omsetning av finansielle instrumenter for egen regning, 4.

De primære instrumenter omfatter fx aktiverne "tilgodehavender og likvider" samt passiverne "leverandørgæld og prioritetsgæld" og har således - trods navnet - intet at gøre med finansielle kontrakter. Avtale mellom DNB Bank ASA, DNB Markets (DNB Markets) og kunden (Kunden) vedrørende elektronisk handel i aksjer, grunnfondsbevis, tegningsretter og warrants (Instrumenter). DNB Markets står fritt til på et senere tidspunkt å også gjøre andre finansielle instrumenter tilgjengelig under avtalen.

RELATERTE BØKER