Biologisk psykologi

Biologisk psykologi - Anders Ågmo | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anders Ågmo
DIMENSJON
8,48 MB
FILNAVN
Biologisk psykologi.pdf
ISBN
8797196916701

BESKRIVELSE

Biologisk psykologi er et studiefelt som omfatter forbindelsene mellom kroppslige og sjelelige prosesser. Denne boken begynner med en innføring i nervecellenes struktur og funksjon, noe som er nødvendig for å kunne forstå hvordan psykiske prosesser kan være forankret i biologiske systemer. Deretter gis det en beskrivelse av nervesystemets oppbygging og av hormonsystemet. Interaksjonen mellom kroppens beskyttelsessystem, immunsystemet, og nervesystemet, det man kaller psykonevroimmunologi, presenteres også. Etter en gjennomgang av det som tillater oss å ha kontakt med omverdenen, og som holder oss informert om hendelser inni kroppen, altså våre sanseorganer, presenteres en rekke temaer av spesiell interesse for psykologer. Disse inkluderer rytmiske funksjoner, slike som søvn/våkenhet, spising og drikking, seksualatferd, motivasjon og emosjon, språkforståelse og språkproduksjon, stress, og psykopatologier. En kort innledning til psykofarmakologien er også med, samt en diskusjon om etiske problemstillinger i psykobiologisk forskning på mennesker og andre dyr. Forfatteren har gjort sitt ytterste for at alle kapitlene skal være begripelige uten større kunnskaper i biologi eller psykologi, samtidig som innholdet skal motsvare kravene som normalt stilles i psykobiologikurs på lavere grad. Alle som ønsker eller er nødt til å vite noe om biologisk psykologi, bør kunne ha stor glede av denne boken.Anders Ågmo studerte psykologi ved Universitet i Uppsala. Etter avsluttet doktorgrad tilbrakte han mange år i Frankrike og i Mexico. Fra 1998 er han professor i biologisk psykologi ved Universitetet i Tromsø. Han har vært gjesteprofessor i USA, Tyskland og Japan og har publisert rundt 150 artikler i vitenskapelige tidsskrifter, et tjuetall bokkapitler og en stor monografi om seksualatferdens psykobiologi.Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

nervsystemets aktivitet. Ett vanligt grundantagande är att biologiska och psykologiska förhållanden är systematiskt relaterade till varandra. Skriftlig og muntlig presentere og drøfte vitenskapelige problemstillinger innen biologisk psykologi med utgangspunkt i teori og forskningsfunn.

Individens livssituation och sociala liv tas bort från ekvationen och allt fixas med ett piller. Tema 1: Basal biologisk psykologi: teori og øvingar Laboratorieøvingar i psykofysiologi med kurs i registreringsteknikkar av fysiologisk aktivitet regulert av det autonome nervesystemet Laboratorieøvingar i fysiologisk psykologi, lærings- og åtferdsteori Emnet Biologisk psykologi 1 er et innføringskurs som omhandler det biologiske grunnlaget for menneskets adferd og mentale bevissthet, både på nevronivå og systemnivå. Det faglige innholdet omfatter prinsipper knyttet til hjernens basale struktur og funksjon, og sansing/persepsjon, motivasjon, emosjon, hukommelse, språk og søvn, og mentale lidelser. Biologisk psykologi er et studiefelt som omfatter forbindelsene mellom kroppslige og sjelelige prosesser.

RELATERTE BØKER