Hovedavtalen

Hovedavtalen lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,28 MB
FILNAVN
Hovedavtalen.pdf
ISBN
3878999088310

BESKRIVELSE

Hovedavtalen har blitt forlenget til 31.12.2021. Del A regulerer forhandlingsordningen. Her inngår blant annet bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger, og bestemmelser om tvisteløsninger og konflikter. Del B og C regulerer blant annet det lokale partssamarbeidet og partenes gjensidige rettigheter og plikter. Hovedavtalen er rammepreget og gir dermed lokale parter et stort handlingsrom for å finne sin form på partssamarbeidet. I dette opptrykket av Hovedavtalen er protokoll fra revisjonen og B-rundskriv 1/2020 tatt inn bak i avtalen. Rundskrivet beskriver nærmere sentrale tema i Hovedavtalen hvor partene har en omforent forståelse.

Med "virksomhet" forstås i denne hovedavtalen enhver juridisk person som et aksjeselskap, en stiftelse, et statsforetak eller et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, eller lignende enheter. Det har også kommet inn i protokollen at behovet for ytterligere frikjøp skal vurderes i forbindelse med større omstillinger, jamfør Hovedavtalen del B § 3-3 j). Partsarbeid i nye kommuner.

Hovedavtalen inneholder blant annet regler om informasjon og drøftinger i virksomheten og regler om tillitsvalgte. Hovedavtalen mellom Virke og NSF regulerer hvordan partene skal opptre overfor hverandre, med andre ord "kjøreregler" for samarbeidet på alle nivåer i virksomheten. Enighet med Virke om ny hovedavtale 2018-2021.

RELATERTE BØKER