Straffeloven : lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff : sist endret ved lov 21. juni 2019 nr. 52 fra 1. januar 2020 ; Straffeprosessloven : lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker : sist endret ved lov 21. juni 2019 nr. 51 fra 1. januar 2020 ; Påtaleinstruksen : forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten : sist endret ved forskrift 3 juni 2016 nr. 570

Straffeloven : lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff : sist endret ved lov 21. juni 2019 nr. 52 fra 1. januar 2020 ; Straffeprosessloven : lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker : sist endret ved lov 21. juni 2019 nr. 51 fra 1. januar 2020 ; Påtaleinstruksen : forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten : sist endret ved forskrift 3 juni 2016 nr. 570 En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,92 MB
FILNAVN
Straffeloven : lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff : sist endret ved lov 21. juni 2019 nr. 52 fra 1. januar 2020 ; Straffeprosessloven : lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker : sist endret ved lov 21. juni 2019 nr. 51 fra 1. januar 2020 ; Påtaleinstruksen : forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten : sist endret ved forskrift 3 juni 2016 nr. 570.pdf
ISBN
3201393773985

BESKRIVELSE

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

114 ; Påtaleinstruksen : forskrift 28. juni 1985 nr.

52 fra 1. januar 2020 ; Straffeprosessloven : lov 22 mai 1981 nr.

RELATERTE BØKER