Oppgavesamling i arbeidsrett

Oppgavesamling i arbeidsrett - Kjell Ove Ernes, Andreas Galtung, Anne Oline Haugen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kjell Ove Ernes, Andreas Galtung, Anne Oline Haugen
DIMENSJON
5,88 MB
FILNAVN
Oppgavesamling i arbeidsrett.pdf
ISBN
4065822680886

BESKRIVELSE

Oppgavesamlingen inneholder både teoretiske og praktiske oppgaver i arbeidsrett og er et nyttig hjelpemiddel for studenter og andre som skal lære seg faget arbeidsrett. Oppgavesamlingen er tematisk bygget opp og tar blant annet for seg temaene arbeidsavtalen, arbeidsinnleie, likestillings- og diskrimineringsrett, lønn og arbeidstid, ferie, styringsrett, lojalitetsplikten, permisjon, permittering, oppsigelse, avskjed og kollektiv arbeidsrett. For hvert tema gis det en kort presentasjon av temaets sentrale problemstillinger, kontrollspørsmål og øvingsoppgaver. Forfatterne presenterer både fullstendige løsningsforslag og momenter til løsning av oppgavene. Boken retter seg mot studenter, men den kan også være nyttig for andre som ønsker å lære seg faget arbeidsrett.Oppgavesamlingen er skrevet av Kjell Ove Ernes, høyskolelektor ved høyskolen i Kristiania; Andreas Galtung, førstelektor ved høgskolen i Hedmark og Anne Oline Haugen, dosent ved høgskolen i Hedmark. De har alle tre erfaring med å undervise og sensurere i arbeidsrett.

Endringen medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, men læringskravene forble de samme. Høst 2019.

Kjell Ove Ernes, Patrick Neumann og Tron Løkken Sundet. Legg i ønskeliste.

RELATERTE BØKER