Eierseksjonsloven

Eierseksjonsloven - Christian Fr. Wyller | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Christian Fr. Wyller
DIMENSJON
11,90 MB
FILNAVN
Eierseksjonsloven.pdf
ISBN
1131867219624

BESKRIVELSE

Lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser. Boken vil være nyttig for dommere, advokater og jurister i forvaltning og organisasjoner.Loven regulerer når en eiendom kan seksjoneres, hvordan det gjennomføres, rettsstillingen for leierne i eiendommen og forholdet mellom seksjonseierne etter seksjoneringen.I januar 2018 trådte ny eierseksjonslov i kraft. Den nye eierseksjonsloven bygger i stor grad på tidligere lov. Nye paragrafnummer og mange viktige nye regler har imidlertid gjort det nødvendig med en gjen­nom­gripende revisjon og betydelig nyskriving. Denne gangen har Wyller vært alene om arbeidet, men fått betydelig bistand av Christer Bjørnevik - de to var hen­holdsvis formann og sekretær for eierseksjonsutvalget som utarbeidet NOU 2014: 6, som den nye loven bygger på.

mai 1997. Likt med eierseksjon brukes også uttrykkene eierleilighet eller ... Høyesterett har ikke fått spørsmålet til behandling foreløpig, og eierseksjonsloven gir ingen veiledning.

Hovedregelen er at ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner, bortsett fra fritidsboliger, i sameiet. Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) Stortinget har vedtatt ny lov om eierseksjoner, jf. Prop.

RELATERTE BØKER