Strategisk ledelse i krise og krig

Strategisk ledelse i krise og krig - Ann Karin Larssen, Gjert Lage Dyndal | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ann Karin Larssen, Gjert Lage Dyndal
DIMENSJON
5,88 MB
FILNAVN
Strategisk ledelse i krise og krig.pdf
ISBN
4922120099636

BESKRIVELSE

Strategisk ledelse i krise og krig tar for seg håndtering av ulike typer nasjonale kriser og diskuterer særlig utfordringer som går på tvers av departementer og etater. Hovedfokus er kriser som truer samfunnssikkerheten og statssikkerheten, som mulige hendelser i de maritime nordområdene, terror og cyber-trusler.Boken har fire hoveddeler: teoretisk om strategisk krisehåndtering; etterretning, situasjonsforståelse og media; nasjonal strategisk krisehåndtering og krig på norsk jord. Bidragsyterne er erfarne fagfolk og forskere med ekspertkompetanse på feltene.Boken retter seg mot studenter på bachelor- og masternivå, men vil samtidig være en uunnværlig ressurs for alle som er involvert eller interessert i beredskapsarbeid og krisehåndtering. Den er en gjennomgående oppdatert utgave av en bok med samme tittel fra 2010, med mange nyskrevne kapitler.Bidragsytere: Natalia Andreassen, Mona S. Arnøy, Bjørn T. Bakken, Jørn V. Berseth, Brita Bjørkelo, Gjert Lage Dyndal, Monica Endregard, Øistein Espenes, Gunnar Fermann, Jan O. Finseth, Patricia Flakstad, Karsten Friis, Per M. Frost-Nielsen, Rune Glomseth, Thorvald Hærem, Vegard V. Hansen, Ellen T. Haugestad, Bjørn-Olav Heieraas, Paal Hilde, Pia T. Jansen, Sigrid R. Johansen, Ann Karin Larssen, Ole J. Maaø, Espen R. Mathiesen, Odd E.F. Olsen, Hanne Røislien, Atle Tangen, Magne Aarset.

> Strategisk ledelse handler om å få organisasjonsmedlemmene på alle En krise er en hendelse som oppfattes som truende for virksomhetens eksistens, måloppnåelse og verdier og medfører stor usikkerhet knyttet til årsakssammenhenger og løsninger. Kriser er kjennetegnet av liten forutsigbarhet, et komplekst aktørbilde og handling under tidspress. Strategisk ledelse dekker både tradisjonelle temaer og nyere utviklingstrekk innen strategifaget.

Fremsyn om sikkerhetsdynamikken og truslene (Gjert Lage Dyndal, Forsvaret). Teoretisk om strategisk krisehåndtering 3.

RELATERTE BØKER