Engasjement i praksis

Engasjement i praksis En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,48 MB
FILNAVN
Engasjement i praksis.pdf
ISBN
2877453979187

BESKRIVELSE

Helse- og sosialtjenestene rommer både vedvarende og skiftende etiske og filosofiske problemstillinger. Dette utfordrer helse- og sosialarbeidere i deres utøvelse av den moralske og faglige dømmekraft, og gjør både filosofi og etikk nødvendig og relevant for å skape reflekterte praktikere. Samtidig kan mange streve med å se relevansen av det som oppleves som abstrakt filosofi og tenkning i en kompleks og hektisk hverdag.Engasjement i praksis imøtekommer denne utfordringen, ved å skape broer mellom vitenskapsfilosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. Boka aktualiserer og diskuterer grunnleggende antakelser innen menneskefagene og relaterer dette til praktiske utfordringer i hverdagen. Forfatterne viser hvordan ulike tenkere og filosofiske retninger har betydning for praksis i bred forstand. Det betyr ikke at tenkningen og filosofien skal instruere praksis, men at den kan bistå praktikere til å perspektivere og forstå egen praksis.Boka er skrevet for studenter i helse- og sosialfag, fagfolk og praktikere i helse- og sosialfeltet. Den består av 13 kapitler av forfattere fra ulike fagområder som på ulike måter bygger broer og skaper dialog mellom ulike tenkere og praksis i helse- og sosialfeltet. Den ble initiert etter inspirasjon fra professor i vitenskapsfilosofi John Lundstøl.

Lesing er å skape engasjement Lesing er ein samansett og ... Introduksjon. Mange elever har lite engasjement for skolearbeid (Marks, 2000).Forskning indikerer at engasjement er sentralt for å få optimalt utbytte av skolen, og for sosial og kognitiv utvikling (for oversikt se Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004).Flere studier antyder at elevers aktive og entusiastiske deltakelse i læringsaktiviteter predikerer læringsutbytte og fullførelse av skolen ... sosialt engasjement i praksis ...

Lesing er å skape engasjement Lesing er ein samansett og ... Introduksjon. Mange elever har lite engasjement for skolearbeid (Marks, 2000).Forskning indikerer at engasjement er sentralt for å få optimalt utbytte av skolen, og for sosial og kognitiv utvikling (for oversikt se Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004).Flere studier antyder at elevers aktive og entusiastiske deltakelse i læringsaktiviteter predikerer læringsutbytte og fullførelse av skolen ... sosialt engasjement i praksis ...

RELATERTE BØKER