Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel - Marianne Scheel | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Marianne Scheel
DIMENSJON
5,27 MB
FILNAVN
Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel.pdf
ISBN
5574505944826

BESKRIVELSE

Boken gir en bred oversikt over temaene i merverdiavgiftsfaget som er aktuelle ved internasjonal handel. Generelle regler av vesentlig betydning for import og eksport gjennomgås. Tollregelverket drøftes der det er aktuelt for merverdiavgiftsreglene. Spesialreglene i internasjonale virksomheter som skipsfart, luftfart, petroleumsindustri og varetransport over landegrensene er relativt grundig behandlet, likeså spesielle problemstillinger som registreringsplikt i Norge eller utlandet, «transfer pricing», fellesregistrering mellom norske og utenlandske selskaper, kommisjonæravtale med parter i Norge og utlandet, overdragelse av virksomhet over landegrensene, refusjon av merverdiavgift og EØS-avtalens betydning på toll- og merverdiavgiftsområdet. Bokens målgruppe er revisorer, regnskapsansvarlige, jurister og andre som arbeider for selskaper som kjøper varer og tjenester fra leverandører i utlandet, eller som selger varer og tjenester til aktører i andre land, og som har en grunnleggende kunnskap om merverdiavgiftssystemet. Advokat Marianne Scheel har ti års erfaring fra Finansdepartementet og seks års praksis som advokat i Arthur Andersen/Andersen Legal og Ernst & Young Tax Advokatfirma AS med internasjonal avgiftsrett som spesialområde. Fra 2010 har hun drevet egen advokatvirksomhet med et bredere arbeidsfelt.

EU er også i gang med en vidtrekkende reform som tidligst vil tre i kraft fra 1. juli 2022. Jeg leder PwC Norges satsning innenfor indirekte beskatning ved internasjonal handel.

mars 2004. For bedrifter som er involvert i internasjonal handel med varer og tjenester, vil det ofte dukke opp spørsmål som gjelder internasjonal MVA (VAT) og toll. På grunn av økende globalisering er det ikke lenger tilstrekkelig å følge norske regler.

RELATERTE BØKER