Utdanningsvalg

Utdanningsvalg - Reinhardt Jåstad Røyset, Kjell Helge Kleppestø | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Reinhardt Jåstad Røyset, Kjell Helge Kleppestø
DIMENSJON
8,94 MB
FILNAVN
Utdanningsvalg.pdf
ISBN
5421166322046

BESKRIVELSE

«Løfter vi mennesker og bærer dem av gårde, så er de like hjelpeløse når vi setter dem ned. Røyset og Kleppestø forstår dette og minner oss på at unge mennesker har ressurser til å myndiggjøre seg selv. Vi som arbeider med ungdommer, kan bidra til å frigjøre disse ressursene. Vi kan utfordre ungdommer til å reflektere, bli kjent med muligheter, sette ord på sin egen situasjon og trene på å velge. Ungdommer både tåler og makter det. Dette er en bok både lærere, foreldre og andre som arbeider med ungdommer, vil ha nytte av. Ungdommer snakker sammen. De stiller hverandre spørsmål. De prøver å finne ut av livet de befinner seg i. Røyset og Kleppestø viser også at ungdommer kan lære å stille hverandre gode spørsmål og gjøre det på en systematisk måte. Forfatterne hevder at ungdommer kan videreutvikle seg gjennom å bli bedre til å lytte til hverandre. De utfordrer oss med spørsmål som: Kan ungdommer være gode veiledere og coacher for hverandre bare de lærer hvordan de gjør det? Det er ikke teoretiske utopier forfatterne presenterer. Røyset og Kleppestø deler gode erfaringer. Dette er en etterlengtet bok til oss som ønsker å bli bedre på å legge til rette for læring og utvikling i faget utdanningsvalg. Boken er en systematisk og grundig innføring i et mangfold av muligheter og konkrete fremgangsmåter. Samtidig utfordrer forfatterne oss på en mer grunnleggende måte gjennom å vise hva god pedagogisk praksis kan være.» Førsteamanuensis Kjartan Skogly Kversøy (ph.d.), Høgskolen i Sørøst-Norge

På den andre siden kan et kjønnsdelt arbeidsmarked også legge føringer på utdanningsvalg. «Utdanningsvalg er kanskje det faget der man kan jobbe mest systematisk med utvikling av livsmestringsferdigheter - i og med at karriereferdigheter og livsmestringsferdigheter i og for seg er det samme» skriver Organisasjonen Voksne for Barn i sin tilbakemelding. Utdanningsvalg og retten til nødvendig rådgiving. På Fyrstikkalleen skole bidrar alle ansatte til å oppfylle elevenes rett til nødvendig rådgiving.

Å bevisstgjøres om og prøve ut interesser, evner og anlegg kan bidra til at flere foretar kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til en ø;kt forståelse for arbeidslivets krav til kunnskap og kompetanse. Utdanningsvalg legger føringer på hvor kvinner og menn ender opp i arbeidsmarkedet, og kan dermed bidra til å (re)produsere et kjønnsdelt arbeidsmarked.

RELATERTE BØKER