Friluftsloven

Friluftsloven - Marianne Reusch | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Marianne Reusch
DIMENSJON
11,12 MB
FILNAVN
Friluftsloven.pdf
ISBN
3240352024050

BESKRIVELSE

Friluftsloven med kommentarer inneholder hovedreglene om allemannsretten, retten til å ferdes, oppholde seg og høste i naturen. Loven regulerer det klassiske, enkle og umotoriserte friluftslivet; som regler for å gå på tur, overnatte i telt og høste ville vekster. Loven ble vedtatt av Stortinget i 1957. Den er endret mange ganger gjennom årene, og har i dag vel så stor praktisk betydning som i begynnelsen. Retten til bruk av elsykkel, bilkjøring på private veier, rettigheter og plikter i strandsonen, lovligheten av betalingsordninger i naturen, kommersielle aktiviteter, store idrettsarrangementer, bruken av brygger og fortøyningsbøyer, vern av truede stier, allemannspliktene og straff ved overtredelse av allemanns- retten er også blant de mange områdene som reguleres av friluftsloven. Siden friluftsloven ble vedtatt har antallet andre lover som griper inn i de samme rettsforholdene økt betraktelig. I denne boken er det lagt vekt på å forklare sammenhengen mellom friluftsloven og annet relevant regelverk. Boken inneholder også en fullstendig oversikt over endringshistorikken til hver enkelt av lovens paragrafer.

Enhver har rett til å bade i sjøen eller i vassdrag fra strand i utmark eller fra båt, men det er krav om at det skal foregå i rimelig avstand fra bebodd hus (hytte) og ikke være til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. Friluftsloven definerer innmark og utmark og regulerer forholdet mellom grunneier og allmennheten, inkludert ferdsel på innmark og i utmark. Friluftsloven har bestemmelser om friluftsområder. Friluftsloven, egentlig lov om friluftslivet, har som hensikt «å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v.

16 om friluftslivet (friluftsloven) som regulerer allemannsretten, som gir oss rett til å ferdes fritt til fots og på ski, raste og overnatte, ri eller sykle på stier og veier, bade, padle, ro og bruke seilbåt, plukke bær, sopp og blomster og fiske fritt etter saltvannsfisk. Friluftsloven slår fast at du kan ferdes til fots hele året, så lenge det skjer på en hensynsfull måte. "Til fots" inkluderer også skigåing.

RELATERTE BØKER