Læringsprosesser

Læringsprosesser - Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne
DIMENSJON
12,84 MB
FILNAVN
Læringsprosesser.pdf
ISBN
4501035682668

BESKRIVELSE

Denne boken presenterer ulike læringsprosesser elever og studenter må møte for å kunne fungere i dagens og fremtidens samfunn. Forfatterne er opptatt av at de først og fremst trenger omfattende kompetanse og ikke spesifikke ferdigheter. Boken lanserer et bredt kompetansebegrep. Evnen til å samarbeide, tenke kreativt, nyskapende og kritisk blir vel så viktig for utvikling av dybdeforståelse og danning som de grunnleggende ferdighetene. Forfatterne viser hvordan læringsprosesser handler om utvikling av dybdeforståelse, danning og kompetanser. Dette gjør boken til en interessant og tidsaktuell didaktikkbok. Boken henvender seg til skoleeiere, skoleledere, lærere og studenter innenfor lærerutdanning, utdanningsledelse, pedagogikk og fagdidaktikk samt forskere.

Programmet omhandler pedagogiske ressurser og deres betydning for læreprosesser og læringsutbytte i barnehage, skole og lærerutdanning. Estetiske læringsprosesser for lærerstudentene. Høsten 2017 fikk Grunnskolelærerutdanningen ny rammeplan.

Kunnskapsutvikling er avhengig av gode læringsprosesser som fører til forbedra praksis og ny innsikt. All læring skjer som en læringsprosess som kan deles opp i fire faser: Perspepsjon, læring, lagring og gjenfinning Læringsprosesser i sykepleieres profesjonsutøvelse En studie av sykepleieres læringserfaringer Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) Universitetet i Bergen Randi Skår Høgskulen i Sogn og Fjordane Avdeling for Helsefag 2010 Psykologisk fakultet Handal: Utelukker ikke muligheten for å utsette lønnsoppgjøret til 2021. NHO åpner for å hoppe over årets oppgjør og gå rett til neste.

RELATERTE BØKER