Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold

Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold - Elin Sarai | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Elin Sarai
DIMENSJON
4,1 MB
FILNAVN
Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold.pdf
ISBN
5305630572333

BESKRIVELSE

En samlet og systematisk fremstilling av arbeidsgiveravgiftsplikten når medarbeidere sendes over landegrensene. Det er lagt særlig vekt på å systematisere avgiftspliktens rekkevidde i internasjonale arbeidsforhold etter norsk internrett.Videre drøftes folkerettslige problemstillinger som kan oppstå når en avgift ilegges arbeidsgivere hjemmehørende i andre stater.Boken analyserer også det rettslige forholdet mellom norsk internrett og EØS-rådsforordningene og trygdeavtalene.Det er skrevet en egen del om hvilke avgiftsmessige konsekvenser ulike arbeidsforhold vil føre til, blant annet i situasjoner der arbeidstaker utfører arbeid i Norge, innenfor EØS, i en trygdeavtalestat eller i en stat uten noen trygdeavtale med Norge.Utstrakt bruk av praktiske eksempler bidrar til å gjøre stoffet mer tilgjengelig. Forfatteren har dessuten foretatt rettspolitiske vurderinger med forslag til hvordan regelverket kan gjøres mindre komplisert.Boken er den eneste som så langt er skrevet om denne avgiften, som er folketrygdens viktigste finansielle bærebjelke. Boken vil være nyttig for alle som arbeider med praktiske arbeidsgiveravgiftsrettslige spørsmål, og for de som ønsker å forstå arbeidsgiveravgiften i et bredere perspektiv.

779,00 kr. Legg i handlekurv En samlet og systematisk fremstilling av arbeidsgiveravgiftsplikten når medarbeidere sendes over landegrensene. Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold Elin Sarai En samlet og systematisk fremstilling av arbeidsgiveravgiftsplikten når medarbeidere sendes over landegrensene. Kjøp Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold fra Bokklubber En samlet og systematisk fremstilling av arbeidsgiveravgiftsplikten når medarbeidere sendes over landegrensene.

De avgiftspliktige beløpene skal tas med i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift på termin­oppgaven for den terminen hvor betalingen er foretatt, jf. forskrift 02.12.1997 nr.

RELATERTE BØKER