Empati

Empati - Emilie Kinge | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Emilie Kinge
DIMENSJON
3,9 MB
FILNAVN
Empati.pdf
ISBN
4861196469678

BESKRIVELSE

Dette er en ny bok om et «gammelt» tema og handler om vår empati i møte med andre mennesker generelt og med barn, unge og foreldrene deres spesielt. Vår empati kan åpne nye dører i denne kontakten og føre oss lenger enn noen metode eller teknikk kan. Empati er en varm og levende kvalitet, men utfordrer også våre kognitive ressurser, som evnen til refleksjon og analyse. Dette for å forhindre at vi blir for sterkt følelsesmessig engasjert, for medfølende og smittet av den andres følelser og opplevelser, eller at vi blir for rasjonelle, saklige og distanserte.Et kjent utsagn som: «Det går an å bli for empatisk òg, da!!» synes å ha lite relevans. Det viktige er hva vi gjør når! Empati er en kvalitet som leder oss til handling og kommunikasjon, og det er hvorvidt våre handlinger og vår kommunikasjon er til støtte og hjelp for den andre, som teller, og som avgjør graden av vår empati. Etter hvert har begrepet «mentalisering» blitt introdusert som en utvidelse av empatibegrepet. Mentalisering som kvalitet vil også bli beskrevet i boken.

Mange av de ansatte Vabø har snakket med innenfor den kommunale eldreomsorgen, peker på at beslutninger og planer som legges på et overordnet nivå gir visse retningslinjer for arbeidet. Men de presiserer at disse retningslinjene aldri kan styre arbeidet fullt og helt. Funksjonsevnen empati bør ikke forveksles med det og "vise" empati, medfølelse, for det siste er mer en handling i praksis.

Dette tror jeg har mer med å være overfølsom å gjøre. Empati er også blitt beskrevet som evnen til å kunne sette seg i et annet menneskes sted. For å kunne vise empati er det for det første nødvendig at vi forstår et annet menneskes omstendigheter, og for det andre at vi setter oss inn i de følelsene disse omstendighetene vekker hos vedkommende. Empati er således ikke bare evnen til å se om noen er glad eller trist, men innebærer også evnen til å forstå andres motiver for handling samt deres verdier og holdninger.

RELATERTE BØKER