Produktansvarsloven

Produktansvarsloven - Ole André Oftebro, Kyrre W. Kielland | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ole André Oftebro, Kyrre W. Kielland
DIMENSJON
10,14 MB
FILNAVN
Produktansvarsloven.pdf
ISBN
3038207209632

BESKRIVELSE

Produktansvarsloven med kommentarer dekker behovet for en oppdatert kommentar om produktansvarsloven. Boken gir veiledning til loven i sin nåværende form og utviklingen i rettspraksis fra norske domstoler og EU-domstolen. Produktansvarsloven regulerer produsenters ansvar for skadevoldende egenskaper ved produktene deres. Ordet «produsent» brukes i loven i vid betydning og omfatter alle som tilvirker eller frembringer, markedsfører, importerer eller forhandler produktet. Boken trekker inn annen litteratur, forarbeider samt produktansvarsdirektivet (85/374/EØF).Etter produktansvarsloven kapittel 3 dekker produktansvaret også skade på person som oppstår ved inntak av legemidler (legemiddelansvaret). Produktansvarsdirektivet, Haag-konvensjonen om lovvalg ved produktansvar og legemiddelforsikringsvilkårene er derfor inntatt som vedlegg til boken.Boken retter seg mot advokater, dommere, saksbehandlere i Norsk pasientskadeerstatning og andre rettsanvendere.

Boken gir veiledning til loven i sin nåværende form og utviklingen i rettspraksis fra norske domstoler og EU-domstolen. Lov om produktansvar (produktansvarsloven) av 23. desember 1988 nr.

Det er gitt regler om betingelsene som må være innfridd for at en person eller bedrift/offentlig virksomhet skal ha krav på godtgjørelse i penger i skadeserstatningsloven. Produktansvarsloven regulerer produsenters ansvar for skadevoldende egenskaper ved produktene deres. Denne boken dekker behovet for en oppdatert kommentar om produktansvarsloven og gir veiledning til loven i sin nåværende form og utviklingen i rettspraksis fra norske domstoler og EU-domstolen. Produktansvarsloven Kapittel 3 i Produktansvarsloven regulerer legemiddelansvaret.

RELATERTE BØKER