Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven - Inge Lorange Backer | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Inge Lorange Backer
DIMENSJON
8,24 MB
FILNAVN
Naturmangfoldloven.pdf
ISBN
9535317752107

BESKRIVELSE

Loven gir nye virkemidler for å kunne ta vare på natur også utenfor verneområdene.Naturmangfoldloven avløser naturvernloven, og gjør endringer i en rekke andre lover. Ivaretakelse av naturens mangfold er et av kjernområdene innenfor miljøpolitikken. Samtidig er det spesielt komplekst og krevende fordi det forutsetter en helhetlig politikk på tvers av sektorene. Naturmangfoldloven vil være den felles grunnleggende juridiske plattformen. Loven legger til rette for et helhetlig, langsiktig og forpliktende juridisk grunnlag for bærekraftig bruk og vern av naturens mangfold. Loven følger opp biomangfoldkonvensjonen som er den sentrale konvensjonen for bærekraftig bruk og vern av naturens mangfold.Forholdet mellom naturmangfoldloven og enkelte sentrale areal- og ressurslover som ny plandel av plan- og bygningsloven og havressursloven er avklart under arbeidet. Forslaget til ny naturmangfoldlov og endringene i de andre lover legger opp til en felles tilnærming og samordning av regelverk som berører naturens mangfold.

Klima- og miljødepartementet. Tema ... Overgangsbestemmelser etter naturmangfoldloven 18.03.2005 nr.

1525 Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av truede arter 04.05.2001 nr. 468 Klima- og miljødepartementet Forskrift om erstatning for tap av tamrein Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

RELATERTE BØKER