Kvalitetslæring i høgere utdanning

Kvalitetslæring i høgere utdanning - Roar C. Pettersen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Roar C. Pettersen
DIMENSJON
4,6 MB
FILNAVN
Kvalitetslæring i høgere utdanning.pdf
ISBN
3327443897236

BESKRIVELSE

Boken gir en innføring i Kvalitetsreformen. Den drøfter ulike metoder og strategier i lys av nyere læringsforskning og didaktisk teori, med spesiell vekt på problembasert læring, casemetodikk og prosjektpedagogikk. Det blir lagt vekt på å vise hvordan problem- og praksisbaserte modeller bygger på og integrerer så vel nyere som velprøvde lærings- og undervisningsprinsipper. Boken fokuserer på pedagogiske perspektiver, prinsipper og strategier som bidrar til en undervisningspraksis som stimulerer og støtter studenters og elevers læreprosesser i retning av kvalitetslæring. Den er skrevet både som en innføringsbok og som en bruksbok, i utgangspunktet for lærere i høyere utdanning. Den kan likevel være aktuell for lærere i andre sammenhenger, for eksempel videregående skoler.Boken henvender seg også til lærerstudenter og pedagogikkstudenter. Har litteraturliste og register.

Innføring i probelm- og praksisbasert didaktikk 2016-2017 Meld. St.

Innføring i problem- og praksisbasert didaktikk. Oslo: Universitetsforlaget.

RELATERTE BØKER