Leseforståelse

Leseforståelse Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,9 MB
FILNAVN
Leseforståelse.pdf
ISBN
1398502109735

BESKRIVELSE

Hva vil det si å forstå det man leser, og hvordan kan undervisningen tilrettelegges slik at den fremmer elevenes leseforståelse? Forfatterne av denne boken tar utgangspunkt i disse og andre sentrale spørsmål om leseforståelse og diskuterer dem i lys av nyere forskning. De gir leseren innsikt i hva som kreves for å bli en god leser i kunnskapssamfunnet, og retter søkelyset mot hva god undervisning i leseforståelse innebærer. Leseforståelse betyr å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet tekst. Dette er noe annet og mer enn "å knekke lesekoden", og det er en nødvendig kompetanse for å kunne klare seg i et moderne samfunn. Det er derfor viktig at denne siden av leseundervisningen blir vektlagt i skolen. Dette er den første boken om leseforståelse skrevet av norske forskere på området.Forfatterne gir en grundig faglig innføring i ulike sider ved temaet leseforståelse på en lett tilgjengelig måte. Boken er spesielt beregnet på lærerstudenter og lærere i etter- og videreutdanning. Samtidig er den høyst aktuell for studenter i fag som pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi.

Resultatene viser at tospråklige har betydelig svakere muntlige språkferdigheter enn enspråklige, og at dette trolig påvirkes av hvor likt første- og andrespråket er. Det er ingen klare ordavkodingsforskjeller mellom gruppene, men tospråklige har tilsynelatende en ... Leseforståelse kan beskrives som en prosess der leseren henter ut informasjon og skaper mening fra tekst (RAND, 2002).

Forprøvene er korte og har 6-8 oppgaver. Hovedprøvene er lange og har cirka 20 oppgaver. Leseforståelse START er en bok med korte, enkle tekster og oppgaver for elever som er på ulike nivåer i den helt begynnende leseopplæringen.

RELATERTE BØKER