Arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,43 MB
FILNAVN
Arbeids- og organisasjonspsykologi.pdf
ISBN
6079743626913

BESKRIVELSE

Målet med denne boka er å analysere og utfordre etablerte forestillinger om arbeids- og organisasjonsarbeid. Forfatterne utfordrer leseren til å være med på en diskusjon om utviklingstrender vi ser i dag, gjennom å presentere nye perspektiver på arbeids- og organisasjonspsykologi. Arbeidslivets utvikling går raskt og forskningen likeså. Derfor utkommer denne boka nå i sin 3. utgave. Boka har fått ny tittel, «Arbeids- og organisasjonspsykologi», og erstatter tidligere «NY personalpsykologi for et arbeidsliv i endring». Den nye utgaven inneholder flere helt nye kapitler, i tillegg til at en del av kapitlene fra 2. utgave er oppdaterte. Boka er utformet slik at den kan brukes som et redskap i aktiv problemløsning i arbeids- og organisasjonsarbeid. Kapitlene stimulerer til refleksjon og diskusjon og kan brukes direkte i problembasert læring. Hvert enkelt kapittel kan leses for seg. Boka er skrevet for studenter i arbeids- og organisasjonspsykologi ved universiteter og studenter i organisasjonsfag i den økonomisk-administrative utdanningen. Den er også et viktig hjelpemiddel for ledere og mellomledere med personalansvar, og er i tillegg nyttig for den enkelte arbeidstaker og tillitsvalgte.

Læringsutbytte Kunnskaper Etter fullført emne skal studenten. ha kunnskap om utvalgte arbeids- og organisasjonspsykologiske begreper, teorier og empiri; ha kunnskap om sentrale likheter og forskjeller mellom de behandlende begreper Kjøp Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Cappelendamm Målet med denne boka er å analysere og utfordre etablerte forestillinger om arbeids- og organisasjonsarbeid.

Arbeidspsykologi er en disiplin innenfor psykologien som undersøker psykologiske faktorers betydning for arbeidsrelaterte problemstillinger. Et sentralt tema i arbeidspsykologi er hvordan organisasjoner, gjennom rekruttering og seleksjon, ... Arbeidslivet er ein av dei viktigaste arenaene for menneske i vår tid.

RELATERTE BØKER