Erstatningsansvaret for offentlig servicevirksomhet

Erstatningsansvaret for offentlig servicevirksomhet - Bent Liisberg | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Bent Liisberg
DIMENSJON
10,65 MB
FILNAVN
Erstatningsansvaret for offentlig servicevirksomhet.pdf
ISBN
2742143024474

BESKRIVELSE

Tema for boken er den juridiske lære om at offentlig servicevirksomhet er undergitt et særlig moderat erstatningsansvar, i form av en særegen mild culpanorm med egen separat identitet; systematisk og logisk adskilt fra den alminnelige culparegel. På grunnlag av høyesterettspraksis og lovforarbeider, og med røtter i den gamle doktrine om statens ansvarsfrihet, ble læren utviklet i juridisk teori på 1980-tallet, og har vunnet tilslutning i en serie høyesterettsdommer fra 1990- og 2000-årene. Læren fremstår i dag som en etablert rettssannhet, hevdet av en kompakt juridisk teori. Gjennom kritisk analyse av rettskildebruk og argumentasjonsteknikk i juridisk teori og høyesterettspraksis, tar fremstillingen sikte på å påvise at læren om det milde culpaansvar hviler på sviktende grunnlag både rettskildemessig og intellektuelt, og at læren hverken ut fra sitt eget grunnlag eller nyere høyesterettspraksis lar seg hevde som gjeldende rett. Tvert imot kan det identifiseres en alternativ linje i rettskildematerialet, som gir en positivert plattform for en ny og «omvendt» ansvarslære, med argumentasjonskraft i favør av et strengere og mer objektivert ansvar for offentlig servicevirksomhet enn det som følger av de alminnelige regler om arbeidsgiveransvar. Bent Liisberg er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Automobil: gjennom Europas bakgård. Morten A.

Tema for boken er den juridiske lære om at offentlig servicevirksomhet er undergitt et særlig moderat erstatningsansvar, i form av en særegen mild culpanorm med egen separat identitet; ... Kjøp Erstatningsansvaret for offentlig servicevirksomhet fra Bokklubber Tema for boken er den juridiske lære om at offentlig servicevirksomhet er undergitt et særlig moderat erstatningsansvar, i form av en særegen mild culpanorm med egen separat identitet; systematisk og logisk adskilt fra den alminnelige culparegel. Det har også vært heftig diskutert hvorvidt ansvarsgrunnlaget for offentlig servicevirksomhet er mildere, det vil si at det aksepteres mer feil før det offentlige kommer i ansvar. Avhandlingens perspektiv - hva er offentlig virksomhet Avhandlingen tar som utgangspunkt at særskilte ansvarsregler for det offentlige må være begrunnet i særskilte egenskaper ved offentlig virksomhet. Videre i fremstillingen kommer jeg kun til å fokusere på arbeidsgiveransvaret for skader skjedd i forbindelse med det offentliges service -og kontrollvirksomhet [offentlig servicevirksomhet].

RELATERTE BØKER