Likeverd

Likeverd En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,66 MB
FILNAVN
Likeverd.pdf
ISBN
5591141745649

BESKRIVELSE

Et grunnleggende utgangspunkt for demokrati er frihet, likhet og brorskap. I denne boka fremmes likhet og likeverd som grunnlaget for utviklingen av demokratiet i Norge. Utgangspunktet er vår egalitære arv, som går lenger tilbake enn til 1814. Vi har en gammel og grunnfestet tradisjon for likeverd. Men trusler mot demokratiet og likeverdet utfordrer oss. Maktutøvere og styrende grupper har gjennom alle tider søkt å skille mellom «oss» og «de andre». Flere av artiklene fokuserer på de positive historiske erfaringene med mer samhandling og tettere integrasjon mellom ulike grupper og klasser i vårt samfunn, men adresserer også mulige fremtidige trusler mot likhetsidealet.

1 - 2017, 15.03.2017 Likestilling og likeverd i barnehagen trekker opp historiske linjer og presenterer nyere perspektiver på kjønn og kjønnsmangfold, samt verktøy og eksempler fra arbeid i barnehager. Boken henvender seg til ansatte, studenter i barnehageutdanningen og foreldre. Det er i barneårene vi former vår kjønnsidentitet.

Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Likestilling og likeverd i en mangfoldig barnehage 15 Kroppen i snøen 16 Likestilling og følelser 17 De minste og de litt større barna… 17 De minste barna 18 De litt større barna 19 Ett av flere kunnskapssyn: Likestilling i det pedagogiske arbeidet og våre kjønnede begreper 21 Synlig og dill og dall 22 Kategoriseringer, språk og makt 24 likeverd - substantiv like stort verd, det å være eller bli betraktet som likeverdig Likestilling og likeverd i barnehagen Likestillingssenteret er bidragsyter til tre av kapitlene i boka Likestilling og likeverd i barnehagen. Nina Johannesen har sammen med Kari Emilsen skrevet to kapitler om metode for refleksjon og metoder for kartlegging. Likeverd og verdien av likhet En idéhistorisk studie av det utdanningspolitiske målet om å skape en skole for alle, med utgangspunkt i de nasjonale læreplanene fra perioden1939 til 1987 Marte-Marit Berntsen Aarvik Masteroppgave i idéhistorie Veileder: Espen Schaanning Over 10 000 mennesker har signert oppropet #plasstilalle som ble lagt ut i går kveld.

RELATERTE BØKER