Veiledningsordning i skole og barnehage

Veiledningsordning i skole og barnehage - Elin Birkeland Markestad | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Elin Birkeland Markestad
DIMENSJON
9,80 MB
FILNAVN
Veiledningsordning i skole og barnehage.pdf
ISBN
8620135871506

BESKRIVELSE

I denne boken får du en innføring i hva veiledning rettet mot nyutdannede lærere i barnehage og skole innebærer, og hva som bør legges til grunn når en veiledningsordning skal etableres. Med utgangspunkt i de nasjonale rammene gir boken en oversikt over de prinsipper og forpliktelser som gjelder, og du får tilgang til verktøy som kan brukes i planlegging, gjennomføring og evaluering av en ordning. Boken etablerer en forståelse for hva veiledning handler om og hvorfor veiledning av nyutdannede lærere er viktig. Enten du er skole- eller barnehageeier, skoleleder, barnehagestyrer og/eller veileder vil du her få en innføring som kan gjøre arbeidet både enklere og mer utviklende både for deg selv og de du jobber sammen med.

Universitetet i Sørøst- Norge (USN) har fra starten i 1995 vært viktig pådriver og samarbeidspartner for kommunen. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier ... Elin Birkeland Markestad startet å jobbe som lærer på ungdomstrinnet i 1991, og har alltid vært opptatt av hva som skaper gode og utviklende møter mellom elever og lærere.

I denne boken får du en innføring i hva veiledning rettet mot nyutdannede lærere i barnehage og skole innebærer, og hva som bør legges til grunn når en veiledningsordning skal etableres. NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE Revisjon 2 Dato 2015/10/31 Utført av Øyvind Næss Holm, Merete Helle, Håkon Kavli, Marita Grøtter Råholt, Katja Smith Ødegård Godkjent av Ida Gram Beskrivelse Delrapport: Evaluering av veiledningsordning for nyutdannede pedagoger i barnehage og skole Ref. 1310000258 Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole gjelder fra 10.09.2018, med varighet til 31.07.2021 Begrepsavklaring I dette dokumentet defineres følgende begreper slik: Nyutdannet nytilsatt lærer En lærer i de to første årene som ansatt i barnehage eller skole etter endt grunnutdanning, Boka Veiledningsordning i skole og barnehage gir en innføring i hva veiledning rettet mot nyutdannede lærere i barnehage og skole innebærer, og hva som bør legges til grunn når en veiledningsordning skal etableres..

RELATERTE BØKER