Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - Alice Kjellevold | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Alice Kjellevold
DIMENSJON
5,57 MB
FILNAVN
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.pdf
ISBN
2579672937605

BESKRIVELSE

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) pålegger kommunen plikter og gir den enkelte rettigheter. Hovedområdet for reguleringen er økonomisk sosialhjelp og råd og veiledning. Videre regulerer loven kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad som den enkelte kan ha et rettskrav på, og som kommunen kan være pliktig til å tildele, samt kommunens plikt til å finne midlertidig bolig for den som ikke klarer det selv. Loven regulerer også kommunens generelle oppgaver og gir regler om saksbehandling. Boken gir kommentarer til enkeltbestemmelsene, og er ment som en oppslagsbok for dem som til daglig anvender loven, og andre som er interessert i den rettslige reguleringen av velferdsstatens nederste sikkerhetsnett. Alice Kjellevold er dr. juris og førsteamanuensis i juridiske fag ved Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger.

Direktoratet har blant annet ansvaret for rundskrivet til sosialtjenesteloven.Rundskrivet er normerende og retningsgivende for kommunene innenfor rammen av forsvarlige tjenester i ... 11 Innst. 87 L (2009-2010) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen s.

1 og 8 12 Torstein Eckhoff, Rettskildelære, 5. utgave, Oslo 2001 s.

RELATERTE BØKER