Nytt i ny straffelov

Nytt i ny straffelov - Magnus Matningsdal | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Magnus Matningsdal
DIMENSJON
6,36 MB
FILNAVN
Nytt i ny straffelov.pdf
ISBN
9702935102358

BESKRIVELSE

Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902. «Nytt i ny straffelov» gir en oversikt over de endringene som er foretatt i forhold til straffeloven fra 1902.Bokens del I omhandler arbeidet med den nye loven, lovgivers signaler med hensyn til straffenivå, de viktigste materielle endringene, skadefølgeprinsippet som utgjør det grunnleggende prinsippet for kriminalisering og virkningstidspunktet for den nye loven. I del II og del III sammenlignes henholdsvis de alminnelige bestemmelsene og de spesielle straffebudene i de to lovene. Boken inneholder også et lovspeil.Magnus Matningsdal har vært dommer i Høyesterett siden 1997. Han var fra 1987 til 1989 professor i strafferett og prosess ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og har deretter fram til det siste forelest i disse fagene samme sted. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

90). Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902.

Lova består av tre delar, første del omhandlar generelle reglar som er eins for alle lovbrot, andre del brotsverk (bokmål: forbrytelse), tredje del misferder (bokmål ... Behovet for nye datasystemer før en ny straffelov kan gjelde, har vært spilt inn for Justisdepartementet i flere år, men det er først nå det gjøres noe med det. Ny straffelov — Straffelovkommisjonens delutredning VII Oppnevnt ved kongelig resolusjon 26. september 1980.

RELATERTE BØKER