Profesjonsutvikling i skolen

Profesjonsutvikling i skolen - Eyvind Elstad, Kristin Helstad | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Eyvind Elstad, Kristin Helstad
DIMENSJON
11,90 MB
FILNAVN
Profesjonsutvikling i skolen.pdf
ISBN
9652129089027

BESKRIVELSE

Ny kunnskap om livet i skolen dokumenterer betydningen av profesjonsutvikling, der læreres læring, ledelse og skoleutvikling blir forstått i nær sammenheng med elevenes læring. Boka gir et oppdatert og nyansert bilde av sentrale utfordringer knyttet til profesjonsutvikling for lærere og skoleledere. Kapitlene tar bl.a. opp profesjonsspråke, en kollektiv orientering i profesjonsarbeidet og forholdet mellom utdanning og yrke. Boka har fire hoveddeler: Del 1 introduserer temaet og diskuterer profesjonsbegrepet og kvalitet i skolen. Del 2 ser på lærerutdanningen som grunnlag for profesjonsutvikling. Del 3 tar for seg ulike aspekter ved læreres profesjonelle utvikling. Del 4 knytter profesjonsutvikling til skoleledelse. Boka gir et godt og variert grunnlag for en dialog om hvordan profesjonsutvikling i skolen kan bli forstått og stimulert. Den er skrevet for studenter, praktiserende lærere og skoleledere. Professor Eyvind Elstad og førsteamanuensis Kristin Helstad jobber ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.

Mange av forfatterne er opptatt av samspillet mellom episteme, techne og fronesis i forhold til den enkeltes vekst og profesjonelle ... Artikkelen er basert på boken Ledelse i fremtidens skole, M. Aas og J.M.

Forståelse og utvikling av kunnskap er sentrale temaer, og studenters danning belyses, uten at danning blir eksplisitt diskutert i alle bidragene. Mange av forfatterne er opptatt av samspillet mellom episteme, techne og fronesis i forhold til den enkeltes vekst og profesjonelle ... Artikkelen er basert på boken Ledelse i fremtidens skole, M.

RELATERTE BØKER