Innføring i logistikk og transport

Innføring i logistikk og transport - Per J. Haukeberg, Håkon M. Rønnevig | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Per J. Haukeberg, Håkon M. Rønnevig
DIMENSJON
3,80 MB
FILNAVN
Innføring i logistikk og transport.pdf
ISBN
3606742676391

BESKRIVELSE

Boka gir en grundig, pedagogisk og praktisk rettet innføring i transport og logistikk, med særlig fokus på landtransport. Det er lagt vekt på vise hvordan ulike typer transportoppdrag kan gjennomføres på best mulig måte for alle involverte. Hva må transportører, speditører og kunder ha oversikt over? Hvilke lover og regler gjelder nasjonalt og internasjonalt? Hva skal man kreve av en seriøs transportør? Hvordan har digitalisering og internasjonalisering påvirket transport og logistikk de siste årene?Etter en historisk introduksjon til transportfagets utvikling i Norge, drøfter boka følgende temaer: aktørene i transportsystemet og kravene som stilles til disse, transportkunders forventninger, de ulike elementene i transport- og oppdragsplanlegging, gjeldende rettsregler, håndtering av farlig gods, økonomistyring og sikkerhetsarbeid. Boka kan benyttes både til selvstudium eller som pensum i kurs - og fagtilbud ved videregående skoler, fagskoler eller høyskoler. Den vil også ha stor interesse for logistikk- og transportmedarbeidere, grossister, vareeiere og ansatte i offentlige etater.Alle forfatterne i boka har bakgrunn fra undervisning, kunnskapsformidling og praksis.

Det er lagt inn et stort antall øvingsoppgaver og kontrollspørsmål til hvert kapittel. Tilbake til verket Forfattere: Bjørn Foss ISBN: ... NHO Logistikk og Transport organiserer transport-, logistikk og spedisjonsbedrifter og bedifter som har sitt virke innenfor havne- og terminaldrift i Norge.

Ruteselskapet kjørte passasjerer og gods mellom Åndalsnes og Møre i samarbeid med Raumabanen. For både kunden, speditøren og transportøren kan dette få uheldige konsekvenser av feil vekt (fraktberegningsvekt). 21.

RELATERTE BØKER