Barnefordelingstvister

Barnefordelingstvister - Gunn-Mari Kjølberg, Sigrid Redse Johansen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gunn-Mari Kjølberg, Sigrid Redse Johansen
DIMENSJON
10,46 MB
FILNAVN
Barnefordelingstvister.pdf
ISBN
9079323644543

BESKRIVELSE

Boken er en praktisk rettet fremstilling av utvalgte barnerettslige emner. Den tar for seg prosessen og de rettslige problemstillingene som er knyttet til barnefordelingstvister. Videre behandles begrepene foreldreansvar, fast bosted (daglig omsorg) og samvær. Boken omtaler også lovgivers vurderinger av spørsmålet om delt bosted (omsorg). Med lovendringen fra 1. april 2004 ble saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker gjenstand for omfattende revisjon. Denne boken inneholder en gjennomgang av reglene og nyere rettspraksis på området. Boken passer for praktiserende jurister, advokater, dommere og andre som til daglig arbeider med disse spørsmålene, for eksempel ansatte ved familievernkontorene. Boken omfatter også sentrale deler av det som er læringskrav i valgfag barnerett blant annet ved Universitetet i Oslo. Gunn-Mari Kjølberg er advokat og jobber i Kindem & Co i Oslo. Barnefordelingssaker utgjør en stor del av hennes portefølje. Sigrid Redse Johansen er advokat og har tidligere jobbet som advokat i Kindem & Co. i Oslo. Hun er nå tilsatt ved Forsvarets stabsskole i Oslo.

Videre behandles begrepene foreldreansvar, fast bosted (daglig omsorg) og samvær. Boken omtaler også lovgivers vurderinger av spørsmålet om delt bosted (omsorg).

Foreldre vil ofte ikke klare å komme til enighet, noe som bør bestrebes så langt som mulig av hensyn til barna. Når så den rettslige prosessen er et faktum, vil ofte foreldrene fortsette med en svært negativt ladet holdning. Barnefordelingstvister reiser ofte spørsmål som krever kunnskaper innenfor psykologi og utviklingslære.

RELATERTE BØKER