Døv identitet i endring

Døv identitet i endring - Jan-Kåre Breivik | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jan-Kåre Breivik
DIMENSJON
11,23 MB
FILNAVN
Døv identitet i endring.pdf
ISBN
3956239418591

BESKRIVELSE

I denne boka blir vi kjent med livshistorien til ti norske døve, og tankene deres omkring det å være døv. Et hovedtema er at døves identitet formes på andre måter enn for hørende. De ti døve som forfatteren har dybdeintervjuet, er mennesker med ganske ulik livssituasjon, men de viser likhetstrekk når det gjelder refleksjoner omkring deres identitet som døve. Han sammenlikner også fordommene og diskrimineringen som døve opplever, med situasjonen til andre minoritetsgrupper som innvandrere, homofile og samer. Boka er ment for studenter innen sosialantropologi, sosiologi, tolke-, tegnspråk- og logopediutdanningene, sosialt arbeid, og spesialpedagogikk. Med litteraturliste og register.

2007 Ukekurs på Ål nov. 2008 ha tilegnet deg kulturhistorisk kunnskap identitet fått en forståelse av metodiske tilnærminger til denne typen studier, og av noen sentrale teoretiske innfallsvinkler blitt kjent med ulike teorier om synet på identitet og endring og hvordan disse spørsmålene aktualiseres i dagens Norge Døv identitet i endring.

Jan-Kåre Breivik, Catharina Christophersen, Anne D. Homme og Lise H.

RELATERTE BØKER