Inkluderende praksis

Inkluderende praksis Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,23 MB
FILNAVN
Inkluderende praksis.pdf
ISBN
1582912756871

BESKRIVELSE

En forutsetning for en god inkluderende praksis er samarbeid mellom foreldre og fagfolk. Boka er skrevet av både fagfolk og foreldre, og brukerperspektivet er en rød tråd gjennom all kapitlene.Forfatterne ønsker å inspirere og øke interesse og bevissthet rundt inkluderende miljø der alle er en del av felleskapet. Boka gir eksempler på hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelser kan være en berikelse i barnehage, skole og i samfunnet for øvrig. Behovet for samarbeid og dialog er sentralt i flere av bokas kapitler. Redaktørene Lise Lundh, Herlaug Hjelmbrekke og Signhild Skogdal har med seg bidragsyterne Edvard Befring, Marit Notvik Berg, Anne Grønnæss, Bjørg Jakobsen, John-Ingvard Kristiansen, Geir Lippestad, Siv Hege Nytrø, Einar Berg Olsen, Thor Sandmel, Elin Skogdal og Lars Fr. H. Svendsen.

Tre barnehager i Stovner bydel ble valgt ut til å delta i prosjektet på bakgrunn av ønsker om å arbeide med utvikling av en inkluderende praksis i egen barnehage. Inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO. I dag gikk startskuddet for ny nasjonal pilot med i Dovre «Inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO».

Når lærere tenker tilpasset opplæring og inkludering i et vidt systemperspektiv, har de mange muligheter til å justere og tilrettelegge undervisningssituasjoner ... IA-avtalen 2019-2022. Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 18.

RELATERTE BØKER