Interessetvist og arbeidskamp

Interessetvist og arbeidskamp - Christopher Hansteen, Einar Stueland, Sigurd-Øyvind Kambestad, Hans Christian Monsen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Christopher Hansteen, Einar Stueland, Sigurd-Øyvind Kambestad, Hans Christian Monsen
DIMENSJON
10,53 MB
FILNAVN
Interessetvist og arbeidskamp.pdf
ISBN
7619478723720

BESKRIVELSE

Boken er en innføring i kollektiv arbeidsrett, skrevet av fire framstående jurister på fagfeltet. Forfatterne følger en interessetvist om tariffavtale fra oppsigelse av avtalen, gjennom forhandlinger, plassoppsigelse, mekling, tvungen mekling, plassfratredelse, streik eller lockout, avstemminger og fram til ny avtale. Historien og rettspraksis blir beskrevet på en pedagogisk og grundig måte og som gir leseren gjenkjennelighet og bred innsikt.Interessetvist og arbeidskamp viser de mulighetene som ligger i lov- og avtaleverk, avdekker gråsoner og synliggjør begrensninger. Forfatterne sammenholder norsk og internasjonalt regelverk på området og viser viktige utviklingstrekk. Boka må leses av alle som reiser tvistesaker og forhandler.

Noe forenklet framstilt (se også lovdefinisjonen): Interessetvist og arbeidskamp. 0000 Primus Mile Beta.book Page 21 Monday, February 9, 2015 10:30 AM.

arbeidstvistloven § 6 nr. 1 og tjenestetvistloven § 20 nr.

RELATERTE BØKER