Straffeprosessloven

Straffeprosessloven - Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud, Knut Erik Sæther | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud, Knut Erik Sæther
DIMENSJON
5,93 MB
FILNAVN
Straffeprosessloven.pdf
ISBN
1566345441070

BESKRIVELSE

Det er gått 10 år siden forrige utgave, og blant de viktigste endringene kan nevnes nye regler om hurtigere straffesaksbehandling, erstatning etter strafforfølging, begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel, ny organisering av etterforsking av anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten, adgang til romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet, utvidelse av DNA-registeret og styrket stilling for fornærmede og etterlatte.Siden forrige utgave er det foretatt endringer i over 300 paragrafer (i tillegg til endringene i forbindelse med ikraftsetting av tvisteloven), og loven har fått 46 nye paragrafer.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

§ 184 (2). Disse kalles gjerne mistankekravet, strafferammekravet og kravet om en pågripelses- eller fengslingsgrunn.

Et forbud kan ilegges på begjæring av den det skal beskytte. Straffeprosessloven §§ 74 og 75 annet ledd gir regler om adgangen til å ta opp på ny en innstilt straffeforfølgning. Begge bestemmelsene forutsetter at noen har vært siktet i saken.

RELATERTE BØKER