Sosial nettverksstøtte ved brå død

Sosial nettverksstøtte ved brå død - Kari Dyregrov, Atle Dyregrov | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kari Dyregrov, Atle Dyregrov
DIMENSJON
10,41 MB
FILNAVN
Sosial nettverksstøtte ved brå død.pdf
ISBN
7115602593556

BESKRIVELSE

Boka fokuserer på å gi veiledning og råd til sosiale nettverk som støtter etterlatte etter brå, uventede dødsfall. Forfatterne viser hvordan de etterlattes sosiale nettverk viser stor vilje, men også stor usikkerhet omkring hvordan de skal støtte bekjente i en slik situasjon. Som et resultat av dette, opplever ofte de etterlatte at forholdet til venner og familie blir vanskelig. I tillegg er det slik at svært mange opplever samme vansker når dødsfallet skjer mer forventet, f.eks. ved kreft. Så selv om boken vil ta utgangspunkt i traumatiske dødsfall, vil selvsagt veiledningen og rådene være til nytte etter forventede dødsfall også. Boka er basert på helt ny forskning, foretatt av forfatterne selv, hvor fokuset har vært å studere relasjonen og kommunikasjonen mellom partene. Veiledningen er i stor grad basert på etterlattes, og sosiale nettverks erfaringer og ser nærmere på hva som kan bedres i støtteprosessene mellom dem. I tillegg baserer boka seg på forfatternes kliniske erfaring og utallige møter og dybdeintervjuer med etterlatte og deres sosiale nettverk. Få fagfolk har møtt og kartlagt flere mennesker fra disse gruppene enn Kari og Atle Dyregrov. Etterlatte kan ha mye å hente fra boka; de får råd om hvordan de kan komme venners støtteforsøk i møte, f.eks. gjennom tydelig å kommunisere sine behov og unngå isolasjon. Dessuten vil boka omtale nettverkets møte med etterlatte - en realitet etterlatte vet lite om. Profesjonelle hjelpere (prest, politi, medisinsk personale, psykologer, skolefolk, begravelsesbyrå) har som målsetting å gi faglig hjelp i kontakt med sorg- og kriserammede. I tillegg skal de mobilisere og gi råd om betydningen og bruk av sosial nettverksstøtte. Slik vil boka, i tillegg til å gi dem kunnskap om etterlattes og sosiale nettverks reaksjoner, være svært nyttig for deres arbeid med etterlatte. Boka er derfor også aktuell for studenter som utdanner seg til disse yrkene. Dr. philos. Kari Dyregrov holder for tiden på med et post-doktorarbeid på hovedmålgruppene for boka; etterlatte ved brå, uventet død og deres sosiale nettverk. Hun er sosiolog og jobber ved Senter for Krisepsykologi i Bergen og ved Nasjonalt folkehelseinstitutt i Oslo. Dr.philos. Atle Dyregrov har skrevet en rekke fagbøker som er oversatt til mange språk. Han er spesialist i klinisk psykologi og arbeider ved Senter for Krisepsykologi i Bergen.

Prosjektet "Sosial nettverksstøtte ved brå død: betydning, utfordringer, og råd i et interaksjonelt perspektiv" var en videreføring av forskning fra tre tidligere prosjekt (Omsorg ved brå død - etterlattestudien; Omsorg ved brå død - kommunestudien, Nettverksprosjektet) - og var postdoktorarbeidet til dr. philos Kari Dyregrov. Sosial nettverksstøtte ved brå død Hvordan kan vi hjelpe? Boka fokuserer på å gi veiledning og råd til sosiale nettverk som støtter etterlatte etter brå, uventede dødsfall.

Forfatterne viser hvordan de etterlattes sosiale nettverk viser stor vilje, men også stor usikkerhet omkring hvordan de skal støtte bekjente i en slik situasjon. • Sosial nettverksstøtte ved brå død. Hvordan kan vi hjelpe? (2007), i samarbeid med Kari Dyregrov • Beredskapsplan for skolen (2008) • Krisepsykologi i praksis (2008), i samarbeid med Kari Dyregrov (red.) • Barn og traumer, 2.

RELATERTE BØKER