Trygd eller arbeid?

Trygd eller arbeid? - John Gunnar Mæland | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
John Gunnar Mæland
DIMENSJON
3,50 MB
FILNAVN
Trygd eller arbeid?.pdf
ISBN
1789231923746

BESKRIVELSE

Sykefravær og uførhet koster det norske samfunnet mye i tapt arbeidsfortjeneste og direkte utgifter. Mange mener at Norge har for sjenerøse trygdeytelser og at velferdssystemet må strammes inn. Men er situasjonen virkelig ute av kontroll? I debatten om arbeid og trygd finnes mange myter og tvilsomme påstander. John Gunnar Mæland tar i denne boka for seg hva vi vet om helsebegrunnet arbeidsfravær: omfang, utvikling, forklaringer og sosial fordeling. Dette settes opp mot utviklingen i arbeidslivet. Et viktig tema er balansen mellom behovssikring og arbeidsinkludering i velferdspolitikken. Boka drøfter også hvordan vi kan forstå sammenhengene mellom sykdom, arbeidsmotivasjon og arbeidsevne. I boka diskuteres spørsmål som: Har vektleggingen av arbeidslinja gått på bekostning av samfunnssolidariteten som lå til grunn for folketrygden? Har sykefraværet og uførheten økt eller gått ned i Norge? Hva forklarer svingningene i sykefraværet? Hva betyr arbeidsforholdene for sykefravær og uførhet? Hvilke sosiale og individuelle faktorer øker risikoen for arbeidsuførhet? Hva er legenes rolle i trygdeprosessen? Hvorfor er det så vanskelig å få arbeidsuføre tilbake i jobb? Trygd eller arbeid? er aktuell for studenter innen helse-, sosial- og samfunnsfag, men også for dem som jobber med sykefravær og arbeidsuførhet. Boka vil være av interesse for alle som har fulgt debattene om velferdsordningene i Norge.

Kremmer'n på Østby. Ikke tilgjengelig lenger.

Ny som næringsdrivende Registrere bedrift, oppstartsperiode, skattemelding, skatteregler og fradrag ved oppstart, merverdiavgift og kurs. Helt utrolig hele greie, først må folk slutte og misunne andre fordi at noen har fått ufør trygd så får de heller gå på kontroll organet for de som tildeler uføre trygd og ikke oss som trenger det. Når en leser om en kvinne som er siktet for og ha lurt Nav for var det 8,5 milioner kroner og dette er kun en person hva da med de mange andre om de har avdekket tygdejuks på 155milioner ... Hvis din arbeidsgiver har sendt a-melding til Skatteetaten om lønn for arbeid i hjemmet under 6 000 kroner, eller lønn fra skattefrie organisasjoner under 10 000 kroner (fra 2016), vil beløpet likevel kunne være utfylt i skattemeldingen din som skattepliktig inntekt. Trygd eller arbeid? Et sosialmedisinsk perspektiv på sykefravær og uførhet Av John Gunnar Mæland Forlag: Cappelen Damm Akademisk Sider: 283 ISBN: 9788202429935.

RELATERTE BØKER