Det flerspråklige mennesket

Det flerspråklige mennesket - Åse Kari H. Wagner, Sven Strömqvist, Per Henning Uppstad | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Åse Kari H. Wagner, Sven Strömqvist, Per Henning Uppstad
DIMENSJON
8,45 MB
FILNAVN
Det flerspråklige mennesket.pdf
ISBN
4109886188683

BESKRIVELSE

Det flerspråklige mennesket er et oppgjør med fokuset på det enspråklige mennesket i teori og praksis når det gjelder språk- og skriftlæring. I boken presenteres ny kunnskap om ulike barnegrupper som har det til felles at de har en tospråklig erfaring minoritetsspråklige, familietospråklige, utenlandsadopterte, og døve og sterkt tunghørte. Boken argumenterer for at et sterkere fokus på det flerspråklige perspektivet i språkopplæringen vil gagne ikke bare barn og unge med en flerspråklig erfaring, men også majoritetsspråklige. En del av boken er viet konkrete eksempler fra barnehage og skole der man har lyktes i å ta ut potensialet som ligger i det å ha flere språk, og hvor alle barna profiterer på dette. Et interessant spørsmål er om det ikke også kan være hensiktsmessig å se på tale og skrift som en form for tospråklighet. Boken gir leseren praktiske og teoretiske verktøy for å arbeide med skriftspråkutvikling. Åse Kari Hansen Wagner er dr.art. og førsteamanuensis ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun er språk- og leseforsker med tospråklighet som ett av sine spesielle forskningsinteresser. Per Henning Uppstad er fil.dr. og førsteamanuensis ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Han er lese- og skriveforsker med spesielle interesser innenfor bl.a. teori om lesing og skriving og lese- og skriveprosessen. Sven Strömqvist er fil.dr. og professor ved Universitetet i Lund og professor II ved Universitetet i Stavanger. Hans spesielle forskningsinteresser er blant annet barns språkutvikling og studier av skrive- og leseprosessen hos seende, døve og blinde.

I boken presenteres ny kunnskap om ulike barnegrupper som har det til felles at de har en tospråklig erfaring minoritetsspråklige, familietospråklige, utenlandsadopterte, og døve og sterkt tunghørte. Det fins både flerspråklige mennesker og flerspråklige stater. Flerspråklige personer er i stand til å bruke eller bruker mer enn ett språk, enten til daglig eller i spesielle situasjoner. Det flerspråklige mennesket er et oppgjør med fokuset på det enspråklige mennesket i teori og praksis når det gjelder språk- og skriftlæring.

Forskning har påvist at fire måneder gamle spedbarn, både enspråklige og flerspråklige, har utviklet evnen til å skille mellom språk i forskjellige rytmeklasser (Weikum et al., 2007). Wagner, Åse Kari H., Strömqvist, Sven og Uppstad, Per Henning 2008: Strömqist og Uppstad: Det flerspråklige mennesket. En grunnbok om skriftspråklæring.

RELATERTE BØKER