Den elektroniske forvaltningen og loven

Den elektroniske forvaltningen og loven - Dag Wiese Shcartum | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Dag Wiese Shcartum
DIMENSJON
12,51 MB
FILNAVN
Den elektroniske forvaltningen og loven.pdf
ISBN
6202588471185

BESKRIVELSE

Boken gir en sammenhengende oversikt over lovgivning som offentlig forvaltning må følge når de treffer vedtak ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Gjennomgangen omfatter viktige enkeltbestemmelser og sammenhenger mellom blant annet: personopplysningsloven, forvaltningsloven, offentleglova, arkivlova og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Behovet for en integrert fremstilling av lovgivningen oppstår fordi flere lover ofte må anvendes samtidig og at hver lov ikke alltid er utformet ut fra hensyn til de andre lovene som gjelder. Forfatteren ser på sammenhenger mellom innholdet i lover og forskrifter som ofte ikke fremgår av lovteksten, og som lovgiver ikke alltid tydelig har vurdert.

3:5 (2005-2006) ... For å kunne sammenligne med den forrige undersøkelsen og fristen Justis-departementet setter for saksbehandlingstid, er de øvrige fristene som i loven Norge har generelt en moderne forvaltning, og en rekke gode elektroniske tjenester overfor borgere og næringslivet.

nevnte kategori betegner jeg rettslige beslutningssystemer. Dette er systemer som er laget for å treffe rettslige ... Om forholdet mellom disse begrepene, se Dag Wiese Schartum, Den elektroniske forvaltningen og loven, Fagbokforlaget 2015, s.

RELATERTE BØKER