Tvang overfor rusmiddelavhengige

Tvang overfor rusmiddelavhengige - Karl Harald Søvig | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Karl Harald Søvig
DIMENSJON
5,91 MB
FILNAVN
Tvang overfor rusmiddelavhengige.pdf
ISBN
8649377207818

BESKRIVELSE

Bokens tema er adgangen til tvangsinnleggelse av mennesker med rusmiddelproblemer. Sentrale problemstillinger er hvilke begrunnelser som kan brukes for å legitimere tvangsinnleggelse, hvordan en skal tolke de aktuelle reglene i sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3 og hvilke personer de aktuelle regelsettene brukes overfor. I boken stilles det blant annet spørsmålstegn ved om de aktuelle reglene er effektive i forhold til å avverge helseskader som følge av rusmiddelbruk, og etterlyser behovet for mer forsking i forhold til hvordan det går med pasienter etter et tvangsopphold. Videre tar forfatteren til orde for at rusomsorg og psykiatri bør samordnes i større grad, også på det rettslige plan. Karl Harald Søvig er dr.jur. og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

I samme lovs kapittel 10 er det lovregulert tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. Denne veilederen erstatter «Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven §§ 6-2, 6-2a og 6-3», I-0965/2000. Helsedirektoratet vil etter planen lansere en digital utgave av veilederen i løpet av første halvår 2017.

(helse- og omsorgstjenesteloven, forkortet hol.) vedtatt i juni 2011 blant annet som ledd i samhandlingsreformen. Loven trådte i kraft 1.

RELATERTE BØKER