Rettslige problemstillinger med løsningsforslag I

Rettslige problemstillinger med løsningsforslag I - Trygve Bjerkås, Kim Robert Danielsen, Ole Dag Rike | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Trygve Bjerkås, Kim Robert Danielsen, Ole Dag Rike
DIMENSJON
5,40 MB
FILNAVN
Rettslige problemstillinger med løsningsforslag I.pdf
ISBN
5537386209134

BESKRIVELSE

Rettslige problemstillinger med løsningsforslag er et hjelpemiddel i arbeidet med å skrive juridiske besvarelser. Det gis en kort innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk. Hovedvekten er lagt på praktiske oppgaver med løsninger. Oppgavene omfatter avtalerett, kjøpsrett og forvaltningsrett.Målgruppen er i første rekke økonomistudenter ved høyskolene. De rettsområdene som berøres, er områder som ofte inngår i innføringskurs men boken tar også opp emner som inngår i pensum i rettslære for revisorstudenter.Erfaringsmessig er studentene meget interesserte i å få oppgaver med løsningsforslag, og denne boken er ment å etterkomme dette behovet. Løsningene varierer noe i form, fra fullstendige løsningsforslag til kortere veiledninger.

Artikkelen redegjør for noen aktuelle folkerettslige spørsmål i Nordområdene, særlig om statusen til havområdene rundt Svalbard, delelinjen mot Russland og om mulige norske tiltak mot økt forurensingstrussel fra skipsfart i området. Rettslige problemstillinger ved åpen programvare Torger Kielland Sammendrag Tradisjonelt har lisenser til datamaskinprogrammer bare gitt brukerne tillatelse til å bruke programmet ved å kjøre dette på en datamaskin. Denne typen proprietære programvarelisenser bygger med andre ord på en forretningsmodell hvor utvikleren av Oppgavesamling i skatterett med løsningsforslag viser skattereglene anvendt i praksis på sentrale problemstillinger.

Cappelendamm | Postadresse: Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon sentralbord: 21 61 65 00 Blant skriftlige arbeider er læreboken Panterett for praktikere, utgitt i samarbeid med advokat Erik Råd Herlofsen og oppgavesamlingen Rettslige problemstillinger med løsningsforslag I, utgitt i samarbeid med advokat Kim Robert Danielsen og førstelektor Trygve Bjerkås ved Universitetet i Agder. Rettslige problemstillinger med løsningsforslag I: rettskilde- og metodelære, avtalerett, kjøpsrett, forvaltningsrett har 1 aktiv annonse Identifisere, drøfte og løse rettslige problemstillinger; Dette kjenner du igjen fra rettslærefaget. Forskjellen er at det stilles høyere krav til bruk av fagbegreper, presisjon, kildebruk, tolkning og drøftelse.

RELATERTE BØKER