Aksjonsforskning på mange vis

Aksjonsforskning på mange vis - Per Tore Granrusten, Kari Hoås Moen, Yngve Skjæveland, Berit Irene Vannebo | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Per Tore Granrusten, Kari Hoås Moen, Yngve Skjæveland, Berit Irene Vannebo
DIMENSJON
12,70 MB
FILNAVN
Aksjonsforskning på mange vis.pdf
ISBN
7085543611939

BESKRIVELSE

Denne boka handler om å drive utviklings- og endringsarbeid i tilknytning til barnehagens pedagogiske praksis gjennom aksjonsforskning som arbeidsform. Aksjonsforskning er en arbeidsform som er preget av involvering og samskapte læringsprosesser ut fra et ønske om en kritisk vurdering og nødvendig endring av den pedagogiske praksisen i barnehagen.Aksjonsforskning på mange vis har både et teoretisk og et praktisk perspektiv. For å drive godt utviklingsarbeid i barnehagen må en kjenne til de teoretiske grunnlagene for de valgene som blir gjort i praktisk utviklingsarbeid i barnehagen. De praktiske valgene framkommer og diskuteres i de kapitlene som tar for seg aksjonsforskning i fire ulike barnehager.Boka er fagfellevurdert.

Vanlig visning; MARC-visning; Tittel: Aksjonsforskning på mange vis : forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen; Språk: Språk: År: 2019; Tilgjengelige: 0/0; Venteliste: 0 (0) *000 ... Aksjonsforskning på mange vis forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen. Kjell Aage Gotvassli (Redaktør) Bla i boka Denne boka handler om å drive utviklings- og endringsarbeid i tilknytning til barnehagens pedagogiske praksis gjennom aksjonsforskning som arbeidsform.

Den tar opp spørsmål om deltakelse, erfaringskunnskap og dialog som grunnlag for ... Aksjonsforskning, forskning der resultatene brukes til å starte praktiske tiltak under medvirkning av forskeren selv. Aksjonsforskning brukes særlig om samfunnsforskning utført under gitte verdipremisser.

RELATERTE BØKER