Følelser for film

Følelser for film En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,10 MB
FILNAVN
Følelser for film.pdf
ISBN
4725994813067

BESKRIVELSE

Hvorfor gråter, ler eller skremmes vi når vi ser en film? Hva betinger egentlig tilskuerengasjement og innlevelse i en film? Hvordan kan kjenneskap til tilskuerengasjement brukes til bedre å forstå filmmediet og til å fortolke filmer? I denne boken gis det en introduksjon til kognitivt inspirert filmteori, der analyser av filmopplevelser står sentralt. Hvilke ulike opplevelsesaspekter som fanger, bergtar og vekker vårt emosjonelle og intellektuelle engasjement, diskuteres. En rekke av bidragene i boken viser hvordan refleksjon rundt filmopplevelsen kan åpne for en mer mangfoldig filmanalyse, der også tilskueren inkluderes og vektlegges. I Følelser for film er det viet plass til både analyser av filmopplevelser og av enkeltfilmer. Dessuten hvordan tilskueropplevelser kan brukes som utgangspunkt for å tilegne seg filmteoretiske perspektiver i ulike læringssammenhenger.Boken er redigert av mediepedagog Ola Erstad og medie- og filmviter Ola Solum. I boken finnes bidrag av Anne Gjelsvik, Tale Næss, Ingrid Rommetveit, Eivind Røssaak, Susanne Ø. Sæther og Margrethe Bruun Vaage

Kanskje spesielt når man føler seg litt dum, redd eller flau over noe. Følelser er livsviktige å ha. Men hva er egentlig følelser? Gode tips for å få det bedre. Filmen handler om å bruke følelseskort for å hjelpe barn til å sette ord på følelser. Det kan være vanskelig og utfordrende å håndtere følelsene til barn.

Den har også blitt vist i parterapi, i undervisning av helsepersonell og i individualterapi. Vassbø Hagen mener det er en forutsetning at følelser vekkes for å få til betydningsfulle menneskelige endringer.- UNDERVISNINGSOPPLEGG OM FØLELSER Hver film er på mellom 5 og 7 minutter og handler om tre ulike følelser: frykt, tristhet og sinne.

RELATERTE BØKER