Barn i utfordringer

Barn i utfordringer - Hildegunn Fandrem, Otto Laurits Fuglestad, Inger Kristine Løge, Pål Roland, Elsa Westergård | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hildegunn Fandrem, Otto Laurits Fuglestad, Inger Kristine Løge, Pål Roland, Elsa Westergård
DIMENSJON
6,75 MB
FILNAVN
Barn i utfordringer.pdf
ISBN
9879392444221

BESKRIVELSE

Boka presenterer forskning og praksisnær kunnskap om hvordan man kan arbeide med saker som oppleves vanskelige. Med utgangspunkt i forskningsprosjektet «De utfordrende barna» viser forfatterne hvordan man, gjennom tidlig innsats og systemrettet arbeid, kan sette inn tiltak overfor barn som viser utagerende atferd, som trekker seg tilbake, oppleves dominerende eller strever med å forstå fordi de har en annen kulturell bakgrunn enn den norske. Samarbeid mellom barnehage, skole, PPT, barnevern, helsetjenesten og hjemmet er svært viktig i dette arbeidet. Barn i utfordringer tar for seg en rekke praksishistorier som alle belyses ved hjelp av teori og refleksjoner. I arbeidet med sakene er kollegabasert veiledning en viktig metode for å utvikle handlingskompetanse i praksis. Bokas målgruppe er studenter som forbereder seg til arbeid i barnehage, skole, PPT og barnevern, kvalitative forskere, samt arbeidstakere på ulike nivåer som opplever utfordringer i sitt arbeid med barn. Bokas redaktører er førsteamanuensis Hildegunn Fandrem og professor emeritus Otto Laurits Fuglestad. De andre bidragsyterne er førsteamanuensis Inger Kristine Løge, førsteamanuensis Pål Roland og førsteamanuensis Elsa Westergård, alle forskere ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Vi ser at barn i barnevernet oftere enn andre barn mangler voksenpersoner som motiverer, støtter og har forventninger til skoleprestasjoner. Utfordringer hos barnet kan noen ganger gjøre ammingen vanskelig. Her finner du en oversikt over de vanligste utfordringene, og hvordan du kan forsøke å finne løsninger som fungerer for dere.

Barn är därför viktiga bidragsgivare i forskning. Å andra sidan framgår att barn och ungdomar har särskilda krav på skydd och att metod och innehåll i forskningen därför måste anpassas. Barn med sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordringer mangler viktige tenke­ ferdigheter.

RELATERTE BØKER