Jordloven

Jordloven - Inger Grette, Ingrid Aasen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Inger Grette, Ingrid Aasen
DIMENSJON
5,28 MB
FILNAVN
Jordloven.pdf
ISBN
1567064714068

BESKRIVELSE

Jordloven inneholder regler som gjelder arealbruk og vern. Den handler også om hvilken eiendoms- og bruksstruktur som ut fra den rådende landbrukspolitikken er hensiktsmessig. Reglene om driveplikt, omdisponering av dyrket og dyrkbar jord og om deling er sentrale. Ut over dette inneholder loven blant annet regler om organisering av landbruksmyndighetene. Forfatterne kommenterer de enkelte paragrafene i loven. De gir ellers en kortfattet historisk oversikt over forløperne til gjeldende lov og belyser sammenhengen mellom jordloven og konsesjonsloven og forholdet til plan- og bygningsloven. Boken passer for ansatte i offentlig forvaltning, advokater og dommere som trenger et oppslagsverk om regelverket knyttet til landbrukseiendommer og landbruksarealer.

2082 Landbruks- og matdepartementet Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket •Jordloven inneholder flere bestemmelser for å ivareta produksjonsarealene: o § 8 om driveplikt o § 9 om forbud mot omdisponering dyrka og dyrkbar jord o § 12 om deling av landbrukseiendom Jordloven 22.11.2019 •Jordlova § 2. Loven gjelder for hele landet. Etter jordloven § 12 sjette ledd er en eiendom bestående av flere matrikkelnumre, og også eventuelle sameieandeler, i utgangspunktet å regne for én eiendom, slik at det må søkes delingssamtykke for å kunne selge unna enkelte matrikkelnumre i driftsenheten. Jordloven fra 1955 og delingsbestemmelsen § 55, ble avløst av jordloven fra 1995 og delingsbestemmelsen er nå å finne i § 12, og det ble ikke foretatt store endringer i be-stemmelsen.

Jorda må leies bort i minst 10 år av gangen. Avtalen om bortleie ... De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Fylkesmannen.

RELATERTE BØKER