Menneskeverdets politikk

Menneskeverdets politikk - Odin Lysaker | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Odin Lysaker
DIMENSJON
9,30 MB
FILNAVN
Menneskeverdets politikk.pdf
ISBN
6696451957122

BESKRIVELSE

Menneskeverd innebærer at alle mennesker har lik verdi. Men alle behandles ikke likt. Statsløse, for eksempel, er menneskerettslig inkludert som medlemmer av menneskeheten, men blir sosialt ekskludert ved ikke å bli møtt med anerkjennelse. Dette reiser spørsmål om menneskets verdi.Denne boken viser ulike innfallsvinkler. Axel Honneth hevder at verdighet er en status som tilskrives gjennom anerkjennelse. Mens tenkere som Giorgio Agamben, Seyla Benhabib, Martha Nussbaum, Charles Taylor og Hannah Arendt problematiserer dette.I Menneskeverdets politikk forankres individets verdighet i menneskets eksistensielle grunnvilkår, nemlig kroppen. Siden alle mennesker er kroppslige, er de samtidig sårbare og avhengig av anerkjennelse. Boken foreslår derfor et nytt etisk prinsipp i møte med kriser i dagens globaliserte verden.

Boken foreslår derfor et nytt etisk prinsipp i møte med kriser i dagens globaliserte verden. I Menneskeverdets politikk forankres individets verdighet i menneskets eksistensielle grunnvilkår, nemlig kroppen. Siden alle mennesker er kroppslige, er de samtidig sårbare og avhengig av anerkjennelse.

Statsløse, for eksempel, er menneskerettslig inkludert som medlemmer av menneskeheten, men blir sosialt ekskludert ved ikke å bli møtt med anerkjennelse. Ph.d.-avhandlingen er publisert i redigert versjon som Menneskeverdets politikk - Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet (Abstrakt forlag 2013). Dette er første, omfattende introduksjon av Axel Honneths teori om anerkjennelse på norsk og boken bidrar dessuten til den internasjonale debatten Honneths relevans for globale forhold. Menneskeverdets politikk (2013) I boka diskuterer Lysaker hvordan menneskers verdi blir ulikt anerkjent.

RELATERTE BØKER