Konkurranseutsetting i kommunene

Konkurranseutsetting i kommunene En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,28 MB
FILNAVN
Konkurranseutsetting i kommunene.pdf
ISBN
9574842016237

BESKRIVELSE

Boken søker en analytisk og praktsike innfallsvinkel for å forstå hva konkurranseutsetting egentlig innebærer, og drøfter betingelser for og konsekvenser av å organisere kommunal tjenesteproduksjon på denne måten. Det gis oversikt over juridiske, økonomiske og politiske aspekter ved konkurranseutsetting som virkemiddel for omstilling i offentlig sektor. Boken egner seg for studenter innen offentlig administrasjon, organisasjon og ledelse og kommunalkunnskap, men også for saksbehandlere, ledere, politikere, konsulenter og forskere som jobber med kommunal organisering og konkurranseutsetting. Har opplysninger om bidragsyterne, litteraturlister og register.

Kommunen har fortsatt ansvar for tjenesten, og i de fleste tilfeller vil kommunen også være en av de tjenesteyterne brukerne kan velge. Brukervalg innebærer altså konkurranse ved at tjenesteyterne må konkurrere for at brukerne skal velge nettopp dem, men i motsetning til konkurranseutsetting er Utkontraktering, også omtalt som tjenesteutsetting eller konkurranseutsetting, (fra engelsk outsourcing) går ut på at en organisasjon går over til å skaffe en vare eller tjeneste fra en ekstern leverandør i stedet for å levere denne selv.Forholdet mellom leverandør og bestiller reguleres av en kontrakt.Begrepet er særlig blitt kjent fra bedriftsledelse fra USA på slutten av 1900 ... På en rekke områder stemmer det.

2 Forord Vår interesse for kontroll og revisjon av norske kommuner har sin årsak i vår erfaring som Erfaringsgrunnlaget med konkurranseutsetting vokser etter hvert som konkurranseutsetting prøves av flere og flere kommuner. For å få mer kunnskap om erfaringer om konkurranseutsetting har ECON gjennomgått empirisk dokumentasjon av erfaringer fra Norge, Sverige og Danmark.

RELATERTE BØKER