Lærebok i forfatningshistorie

Lærebok i forfatningshistorie - Eirik Holmøyvik, Dag Michalsen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Eirik Holmøyvik, Dag Michalsen
DIMENSJON
12,72 MB
FILNAVN
Lærebok i forfatningshistorie.pdf
ISBN
9665768862641

BESKRIVELSE

'Lærebok i forfatningshistorie' gir en grundig innføring i norsk forfatningshistorie fra 1814 og frem til i dag. En viktig ambisjon er å fremstille den norske forfatningsutviklingen i lys av internasjonale kontekster og tendenser. Utgangspunktet er den moderne forfatningen og dens fremvekst rundt 1800 på grunnlag av naturretten og opplysningstidens forfatningsteorier. Den norske grunnloven av 1814 var del av denne internasjonale forfatningsbevegelsen. I boken blir Grunnlovens tilblivelse og innhold forklart historisk og komparativt. Den norske forfatningsutviklingen etter 1814 belyses gjennom Grunnlovens endringer og skiftende tolkinger på sentrale områder som maktfordelingen og statssuvereniteten, de politiske og statsrettslige konsekvensene av unionen med Sverige mellom 1814 og 1905, fremveksten og utviklingen av domstolenes prøvingsrett overfor lover og Grunnlovens betydning ved krise og unntakstilstand. Boken er skrevet som lærebok i forfatningshistorie for juridiske studenter, men kan leses av alle som ønsker innsikt i norsk forfatningshistorie. Tekstene bygger på de siste årenes forfatningshistoriske forskning. Til boken utgis også tilleggsheftet 'Kilder og årstall i forfatningshistorien'.

utg., Universitetsforlaget Oslo 2004. Lærebok i norsk familieret (1911) Norges historie fremstillet for det norske folk. Tidsrummet 1309-1442 (1915) Tidsrummet 1443-1537 (1917) Norwegische Bürgerkunde: Verfassung und Verwaltung (1925) Norsk familierett (1926) Inntrykk fra America (1927) Trondheimens forfatningshistorie (1929) Referanser Eirik Holmøyvik & Dag Michalsen (eds), Lærebok i forfatningshistorie (Pax Forlag 2015) 333-334; formalised later in 1866: see Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (Fagbokforlaget 2009) 311-312.

49-62. Tilleggslitteratur Johs Andenæs og Arne Fliflet: Statsforfatningen i Norge, 9.

RELATERTE BØKER